Vlaams Belang moet op zoek naar opvolger voor Gerolf Annemans

In oktober houdt het Vlaams Belang voorzittersverkiezingen. Tot dan blijft Gerolf Annemans aan het hoofd van de partij, zo kondigde hij vandaag aan na afloop van het partijbestuur. Dat bestuur gaf ondervoorzitter Chris Janssens ook de opdracht een analyse van de verkiezingen en het resultaat van het Vlaams Belang te voeren.

Het partijbestuur was volgens Gerolf Annemans eensgezind. Over de uitslag wilde de voorzitter niet veel kwijt om de analyse van Chris Janssens niet te hypothekeren. Partijleden, verkozenen en bestuurleden kunnen hun analyse in de volgende weken aan hem overmaken. Hij wilde enkel kwijt dat de trend van de jongste jaren, met dalende resultaten, zich heeft voortgezet.

Het partijbestuur zal zich binnen enkele weken in conclaaf terugtrekken om zich onder meer over de analyse te buigen en de personeels- en financiële problemen te bespreken die het gevolg zijn van de uitslag.

"In rust aan de toekomst werken"
Met de resultaten van deze analyse zal de nieuwe voorzitter dan aan de slag kunnen. Die wordt in oktober verkozen. "Tot die dag blijf ik voorzitter zodat de partij in rust en eensgezindheid aan de toekomst kan werken", zei Annemans. Hij wees er ook op dat hij bij zijn aantreden als voorzitter de "verjonging, vernieuwing en verfrissing" naar voor geschoven had als zijn prioriteit. Dat is overigens ook te merken aan het hoge aantal jongeren dat zondag verkozen werd, de ondervoorzitters Barbara Pas en Chris Janssens, jongerenvoorzitter Tom Van Grieken en Barbara Bonte.

"The cut is deep", zo blikte de voorzitter terug op de verkiezingen. Maar hij benadrukte dat Vlaams Belang overeind blijft in alle parlementen. "We vertegenwoordigen een kwart miljoen Vlaamse kiezers en mogen of willen hen niet in de steek laten", luidde het.

2
BELGA
2 Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Annemans en Antwerps verkozen Kamerlid Filip Dewinter, gisteren na de verkiezingsnederlaag.
BELGA Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Annemans en Antwerps verkozen Kamerlid Filip Dewinter, gisteren na de verkiezingsnederlaag.

Lees meer