Vlaams Woningfonds kende 2.536 hypotheekleningen toe in 2008

Het Vlaams Woningfonds, de door de Vlaamse overheid erkende sociale woonorganisatie die sociale leningen aanbiedt, heeft in 2008 exact 2.536 hypothecaire leningen toegekend tegen een gemiddelde rentevoet van 2,27 procent. Dat blijkt uit het activiteitenverslag van 2008, dat vandaag werd bekendgemaakt.

In 2007 telde het Woningfonds nog 2.772 leningen, maar dat was een topjaar. In elk geval steeg het gemiddeld ontleend bedrag tot 132.872 euro. De gemiddelde duur van een lening was 23 jaar. Bijna 94 procent van de leningen was voor de aankoop van een woning of voor saneringswerken.

Eenoudergezinnen

Het Woningfonds beheerde zo eind 2008 precies 28.541 leningen voor een totaal bedrag van 1,65 miljard euro. Het totale bedrag aan betalingsachterstand daalde met 1,66 procent tegenover 2007. Voor 3.603 leningen werd de rentevoet herzien op basis van het gezinsinkomen.

Een gezin met minstens een kind en een beperkt inkomen kan bij het Woningfonds een lening aanvragen. Uit het activiteitenverslag blijkt dat 36,2 procent van de gezinnen die een lening kreeg in 2008 een eenoudergezin was. Exact 13 procent van de alleenstaande ouders had geen beroepsinkomen. Gemiddeld hadden de gezinnen die een lening aangingen 2,25 kinderen.

Ten slotte zou in 2008 5,6 miljoen euro geïnvesteerd zijn in de huursector. Van de hurende gezinnen bij het Woningfonds had 57,7 procent een netto inkomen lager dan 12.000 euro. Eind 2008 bestond het patrimonium uit 867 woningen.

In de aanloop naar de Batibouwbeurs, in februari, gaf het Woningfonds al cijfers voor 2008. De vandaag bekendgemaakte cijfers liggen in dezelfde lijn. (belga/mvdb)

Lees meer