2 Vlaams minister-president Geert Bourgeois.
BELGA Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Vlaamse regering akkoord over kinderbijslag, provincies en secundair onderwijs

De Vlaamse regering heeft vannacht een akkoord bereikt over de hervorming van de kinderbijslag, de afslanking van de provincies en de modernisering van het secundair onderwijs. Het akkoord kwam er na een lange ministerraad. Vandaag om 11.00 uur wordt het akkoord toegelicht.

Door de staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor de kinderbijslag. In het regeerakkoord stelde de Vlaamse regering een hervorming in het vooruitzicht. Er zou één basisbedrag komen per kind en de rangorderegeling en leeftijdstoeslagen zouden verdwijnen. Er zouden wel sociale toeslagen komen.

Daarover is nu een akkoord. De hoogte van het basisbedrag - er is sprake van 150 of 160 euro - wordt vandaag dus toegelicht.

Ook over de afslanking van de provincies is er een akkoord, net als over de verdere modernisering van het secundair onderwijs. Ook dat wordt dus vanmorgen toegelicht.

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) spreekt van een "historische doorbraak" op drie cruciale dossiers. Hij bedankt de coalitiepartners voor de "constructieve gesprekken" van de afgelopen uren.

Groen: "Hervorming kinderbijslag gemiste kans"

Oppositiepartij Groen is heel wat minder te spreken over het akkoord dat de Vlaamse regering bereikt heeft. "Een superministerraad zou zinvol zijn als dat betekent dat ze supergoede beslissingen zouden nemen. De echte reden was dat de regeringspartijen het maandenlang oneens bleven over cruciale dossiers. Dus hebben ze vandaag maar een koehandel opgezet om de indruk te wekken dat ze kunnen beslissen", reageert fractieleider Bjorn Rzoska.

"Dat is oude politieke cultuur. Die is nadelig voor de Vlaamse gezinnen: hoe gaat de regering het uitleggen dat een gezin minder kindergeld krijgt omdat er ergens iets in het onderwijsdossier in ruil werd gegeven?"

"Zo is de evolutie waarbij de regering van N-VA, VLD en CD&V nu het kindergeld koppelt aan de aanwezigheid op school, een symbool dat er niet toe zal leiden dat er meer kleuters naar school gaan. Uiteraard moeten ouders hun kinderen inschrijven in het onderwijs. Maar er zijn betere manieren om dat te bekomen dan financiële bestraffing."

"Kinderbijslag is een recht van het kind. De leerplicht verlagen zou een veel gerichtere maatregel zijn. Een regering hervormt de kinderbijslag niet elke 10 jaar, dit is een hervorming voor mogelijks decennia. Daarom is het des te erger dat ze haar afspraak met de geschiedenis mist", zegt Rzoska.

Volgens Groen kan het anders. De partij werkte een model uit dat inkomensgerelateerd is. "Wie op of onder de armoedegrens leeft, heeft in dit model recht op 300 euro per kind. Voor een middenklassegezin bedraagt het kindergeld 150 tot 200 euro. En voor de allerhoogste inkomens, denk aan een Marc Coucke, blijft het beperkt tot 90 euro per kind. Met dit model kan de kinderarmoede gehalveerd worden tot 6%, zo rekende de KU Leuven uit. Maar de Vlaamse regering heeft die kans laten liggen", besluit Björn Rzoska.

'Hoe gaat de regering het uitleggen dat een gezin minder kindergeld krijgt omdat er ergens iets in het onderwijsdossier in ruil werd gegeven?'

Bjorn Rzoska (Groen)
2 Groen-fractieleider Bjorn Rzoska
belga Groen-fractieleider Bjorn Rzoska

Lees meer