Sven Gatz, Vlaams minister bevoegd voor Brussel
photo_news Sven Gatz, Vlaams minister bevoegd voor Brussel

Vlaamse regering en Vlaamse Gemeenschapscommissie gaan nauwer samenwerken

Op voorstel van Vlaams minister Sven Gatz, bevoegd voor Brussel, en VGC-collegevoorzitter Guy Vanhengel, zullen de ambtenaren van de Vlaamse administratie en deze van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een zogeheten "ambtelijke commissie" vormen. Daarin zullen ze samen beleidsvoorbereidend werk leveren om het kwalitatief hoog aanbod nog te verbeteren. Dat maakte minister Gatz bekend.

Het doel van de samenwerking is dat Brusselaars makkelijker en meer kunnen genieten van de Nederlandstalige voorzieningen in de hoofdstad.

Het Nederlandstalige onderwijs in Brussel is daar een belangrijk onderdeel van, want momenteel overtreft de vraag het aanbod. En ook de Vlaamse cultuurhuizen zijn zeer in trek. Daarnaast is in bepaalde domeinen zoals het welzijns-, het jeugd- of sportbeleid het aanbod van de Vlaamse Gemeenschap nog te weinig gekend.

De ambtelijke commissie zal één en ander in kaart brengen en naderhand ook voorstellen formuleren. Over deze werking zijn binnen de Vlaamse regering en het college van de VGC vaste afspraken gemaakt.

In de VGC zetelen de Nederlandstalige verkozenen van het Brussels parlement. De VGC wordt aangestuurd door Nederlandstalige regeringsleden in Brussel, te weten Guy Vanhengel, Pascal Smet en Bianca Debaets. Ze vormen het College van de VGC.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is bevoegd om als inrichtende macht op te treden ten aanzien van de unicommunautaire Nederlandstalige instellingen en de Nederlandstalige onderwijs- en welzijnsinstellingen van de voormalige provincie Brabant die gelegen zijn op het Brusselse grondgebied.

Lees meer