5
Benny Proot

Vlaamse Regering wijst Thermae Palace in Oostende aan geen enkele kandidaat toe

De Vlaamse regering wijst Thermae Palace in Oostende aan geen enkele van de voorstellen van de kandidaten toe. Dat maakt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois bekend.

De regering besliste op 4 mei 2016 om samen met de stad Oostende een openbare procedure op te starten voor de toewijzing van Thermae Palace. 

"Het dossier is grondig bestudeerd en afgewogen. Maar, de opgesomde aandachtspunten in de conclusie van de beoordelingscommissie tonen aan dat de voorstellen van de kandidaten het doel van het project, namelijk het thermencomplex als architecturale parel opnieuw de glans en uitstraling te geven die het verdient, niet behalen. De Vlaamse regering besliste daarom om het project niet toe te wijzen", aldus minister-president Geert Bourgeois.

5 Mark Vanmoerkerke, de huidige exploitant van het hotel.
Benny Proot Mark Vanmoerkerke, de huidige exploitant van het hotel.

Er dongen drie kandidaten naar het Thermae Palace, waaronder de huidige exploitant van het hotel Mark Vanmoerkerke.

Er ligt wel een alternatief op tafel voor de restauratie van de Koninklijke Gaanderijen die deel uitmaken van het gebouw. "In eerste instantie zal de stad Oostende een aanvraag indienen voor een erfgoedpremie voor de restauratie van de Koninklijke Gaanderijen die Vlaanderen met hoogdringendheid zal toekennen. De Vlaamse regering erkent daarmee expliciet de nood om de huidige staat van dit beschermd erfgoed aan te pakken", vervolgt minister-president Geert Bourgeois.

5
Benny Proot

Dat is nodig, want de gaanderijen zijn in verval. Al meermaals vielen betonstukken uit het plafond. Er gebeurde in 2012-2013 een proefrestauratie van de Koninklijke Gaanderijen gefinancierd door de Stad Oostende met middelen uit het programma sociaal impulsfonds. De verdere aanpak voor de restauratie van de Koninklijke Gaanderijen vloeit voort uit de bevindingen en resultaten van deze proefrestauratie.

"De stad Oostende bereidde het restauratiedossier al voor. Gelet op de hoogdringendheid maar ook op de grote toeristische impact en de belangrijke erfgoedwaarde, wordt eind 2021 als streefdoel van een volledige restauratie van de Gaanderijen aangehouden", zegt Bourgeois.

5
Benny Proot

"Voor de restauratie van het thermencomplex onderzoekt de Vlaamse regering in overleg met de stad Oostende de optie van een meerjarenpremieovereenkomst", besluit Bourgeois.

Oostende is al even op de hoogte van de beslissing van de Vlaamse regering om Thermae Palace, reageert burgemeester Johan Vande Lanotte. "We werd er al een tijdje geleden van op de hoogte gebracht dat de Vlaamse regering de procedure voor het Thermae Palace wenste te beëindigen en we nemen daar akte van", aldus de burgemeester. In 2016 werd een commissie in het leven geroepen om de toekomst en de toewijzing aan een investeerder te garanderen, maar dat mislukte dus.

5
Benny Proot

"Na het nieuws hebben we dan garanties gevraagd vooral voor een spoedige restauratie van de Koninklijke Gaanderijen en dat heeft de Vlaamse regering toegezegd", aldus de burgemeester. De Vlaamse regering wil inderdaad met spoed werk maken van de restauratie van de Venetiaanse Gaanderijen. Streefdatum om alles af te werken is 2021. Oostende ondersteunt. "Het stadsbestuur zal nu de komende weken het dossier volledig uitwerken zodat de restauratie in 2019 kan starten", besluit de burgemeester.

"Twee jaar verloren door Vande Lanotte"

Ondertussen reageerde ook N-VA-kopman Björn Anseeuw op de beslissing. "De Vlaamse Regering heeft het renovatiedossier van het Thermae Palace Hotel en de Koninklijke Gaanderijen weer vlot getrokken", meent hij. "Het dossier was al maanden geblokkeerd op niveau van de stad Oostende. Nu komt de oplossing eindelijk in zicht." 

Anseeuw had al langer vragen bij de werking van de commissie. "Van meet af aan heeft Johan Vande Lanotte zich bemoeid met de werking van die commissie waar dat niet was voorzien in de procedure", aldus Anseeuw. "Het gevolg is dat twee jaar tijd verloren is gegaan. Dat is jammer. Het goede nieuws is nu dat de Vlaamse regering op voorstel van minister-president Geert Bourgeois heeft beslist om de lopende procedure te beëindigen en de gaanderijen met hoogdringendheid te renoveren. Ook voor het hotel kan nu gewerkt worden aan een oplossing met een private partner waarbij de Vlaamse overheid ook de nodige middelen zal vrijmaken."

2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • rik pieters

    afbreken, die oude rommel, van het geld kunnen 500.000 vluchtelingen een jaar onderhouden worden

  • Martin Amelynck

    Wijs besluit... respect voor het erfgoed.

Lees meer