Joel Hoylaerts/Photo News

Vlaamse universiteiten starten met grootschalig bevolkingspanel

De Vlaamse universiteiten gaan in 2021 starten met een online panel waardoor snel en wetenschappelijk verantwoorde gegevens verzameld worden over het gedrag en de voorkeuren van de Belgische bevolking. Op die manier kunnen wetenschappers kort op de bal spelen bij actuele gebeurtenissen zoals in het geval van een pandemie, zo meldt de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR).

Het panel zal bestaan uit een groep van toevallig geselecteerde burgers die op regelmatige basis online bevraagd worden over samenleven, economie en fysieke en mentale gezondheid. Wetenschappers krijgen aldus inzicht in de manier waarop epidemiologische, sociale, economische en psychologische ontwikkelingen met elkaar verweven zijn. Daardoor kan ook het beleid hier sneller op inspelen en kunnen wetenschappers de onderlinge samenhang van de ontwikkelingen in de bevolking op lange termijn begrijpen.

Bij een eventuele nieuwe pandemie zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om onmiddellijk te peilen welke symptomen burgers ervaren en welke voorzorgsmaatregelen ze nemen om niet besmet te worden, aldus de VLIR. “De coronacrisis maakte meer dan ooit duidelijk dat de samenleving nood heeft aan betrouwbare en representatieve data die op de korte termijn beleid, wetenschap en maatschappij kunnen voeden”, klinkt het. Volgens de VLIR bestaan soortgelijke panels al in onze buurlanden. “Vlaanderen en België beschikken nog niet over zo’n datastructuur, wat een belangrijke handicap is gebleken”, aldus de raad nog.

Omdat er mensen van over heel België zouden moeten meedoen, zal ook worden samengewerkt met de rectoren van de Franstalige universiteiten. In de toekomst zullen er zo volgens de VLIR analyses mogelijk worden voor zowel België als Vlaanderen.

De raad benadrukt dat het panel gebaseerd is op een toevalssteekproef van personen zodat er een goede afspiegeling van de bevolking kan bekomen worden. 

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer