4
BELGA

Voorzitter Brusselse rechtbank weigert te zetelen in gevangenis Haren

Luc Hennart, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel, wil niet zetelen in de toekomstige gevangenis van Haren. Dat verklaarde hij vandaag op een persconferentie in het Brusselse justitiepaleis.

Afstand
Ook Stéphane Boonen, voorzitter van de Franstalige orde van advocaten van de Brusselse balie en Hervé Louveaux van de syndicale vereniging van magistraten (ASM) lieten zich kritisch uit over het project voor de megagevangenis. Vooral de afstand van 15 kilometer van de gevangenis naar het justitiepaleis zit de juristen dwars. Momenteel bedraagt de afstand naar de gevangenissen van Vorst, Sint-Gilis en Berkendaal slechts 2,5 kilometer.

Kostelijke gevangenvervoer
In het gevangeniscomplex voor 1.190 gedetineerden in Haren zou ook een rechtbank komen, hoofdzakelijk voor de zittingen van de Brusselse raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling, die beslissen over de verdere aanhouding van verdachten in voorlopige hechtenis. De bedoeling is om de zwaarbeveiligde en dus kostelijke gevangenenvervoer te vermijden.

"Gevangenis geen plaats voor recht"
"Justitie gaat de slechte kant uit door naar de gevangenis te gaan. Het omgekeerde moet gebeuren: de gevangenen moeten naar het justitiepaleis, een onafhankelijke plaats", zei Luc Hennart. "Toen ik weigerde de strafuitvoeringsrechtbank voor Marc Dutroux in de gevangenis te organiseren, werd ik uitgemaakt voor 'verwend kind'. Maar dit is een principekwestie: de gevangenis is geen plaats om recht te spreken."

4 Stéphane Boonen en Luc Hennart.
BELGA Stéphane Boonen en Luc Hennart.

"Toen ik weigerde de strafuitvoerings voor Marc Dutroux in de gevangenis te organiseren, werd ik uitgemaakt voor 'verwend kind'. Maar dit is een principekwestie: de gevangenis is geen plaats om recht te spreken."

Luc Hennart

Kostprijs ook als tegenargument
Ook Stéphane Boonen vindt de plannen van de FOD Justitie problematisch. "Stel u voor dat advocaten constant heen en weer moeten rijden tussen Haren en Brussel Stad. Bovendien combineren ze vaak verschillende zittingen op één dag. Zeker bij voorlopige hechtenis is dat onbegonnen werk."

Ook de grote kostprijs wordt aangehaald als tegenargument: "Overal moet bespaard worden bij Justitie, behalve als het om deze gevangenis gaat", zegt Hervé Louveaux. "De minister heeft aangegeven dat het om 60 miljoen euro per jaar zou gaan. En dat is nog zonder de recurrente kosten voor het personeel, de verwarming, enz."

Stopzetting?
Tijdens de persconferentie namen ook het bewonerscomité van Haren en Inter-Environnement Bruxelles het woord. Iedereen vraagt de onmiddellijke stopzetting van het project, dat volgens hen slecht bedacht en slecht gelegen is. "Niemand blijkt een groot voorstander te zijn van deze gevangenis, en tóch wil niemand het project tegenhouden, of zelfs maar een wijziging overwegen", klinkt het.

4
BELGA

"Overal moet bespaard worden bij Justitie, behalve als het om deze gevangenis gaat."

Hervé Louveaux

Geens houdt vast aan project

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is niet van plan het project voor een gevangenis van 1.190 gedetineerden in Haren los te laten, zegt zijn woordvoerster Sieghild Lacoere. De procedure voor de bouw van de gevangenis zit in een cruciale fase. De Brusselse minister-president Rudi Vervoort en zijn minister voor leefmilieu Céline Frémault moeten voor 26 juni respectievelijk een stedenbouwkundige en een milieuvergunning afleveren. Vorige week gaf de overlegcommissie van de gewestelijke administraties en de stad Brussel een gunstig advies voor de bouw van het volledige project, met een aanzienlijke reeks voorwaarden. Daarbij verzette het Gewest zich niet tegen de bouw van een arresthuis voor meer dan 600 gedetineerden, maar de stad in haar minderheidsadvies wel. Het arresthuis betreft de gedetineerden in voorlopige hechtenis en vormt een grote hinderpaal voor de advocaten en magistraten die betrokken zijn bij het gerechtelijk onderzoek.

"We zijn tevreden dat de stad Brussel een gunstig advies heeft afgeleverd", klinkt het bij het kabinet Geens, dat nog de vergunningen afwacht. "We zullen alle voorwaarden op hun haalbaarheid bestuderen, onder meer de vraag naar een compensatie in vastgoed of grond."

Wat de omvang van de gevangenis betreft, wijst het kabinet erop dat de gevangenis uit verschillende kleinere entiteiten zal bestaan. "De minister is voorstander van een globale vermindering van het aantal gevangenen, maar ook zij hebben het recht in menswaardige omstandigheden te leven", luidt het.

Kostprijs
Ook de kostprijs van het project werd toegelicht. De federale regering kende in 2013 de bouw toe aan het Cafasso-consortium, dat onder meer bestaat uit de Belgische bouwgroep Denys, de beursgenoteerde Spaanse groep FCC Construcción en de Australische investeringsbank Macquarie Capital. Zij zouden samen 331 miljoen euro investeren in de bouw. De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie betalen 25 jaar lang een terbeschikkingsstellingsvergoeding, en nemen dan de gevangenis gratis over van het consortium. Hervé Louveaux van de syndicale vereniging van magistraten (ASM) vroeg zich eerder op de dag af wat precies inbegrepen zit in de jaarlijkse huurprijs, waarvan de minister de kost eerder op 60 miljoen euro had geraamd. Lacoere: "De onderhandelingen lopen nog, maar de vergoeding zal tussen 50 en 60 miljoen euro bedragen. Daarin zit een investeringsvergoeding voor de financiering en de bouw ten laste van de Regie en een omvangrijke onderhoudsvergoeding, deels ten laste van de Regie en deels van Justitie. Tenslotte betaalt Justitie voor het tuinonderhuid, de afvalverwerking en de catering."

4 Minister van Justitie Koen Geens (CD&V).
BELGA Minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Lees meer