Vorig jaar 11.335 mensen zonder papieren geregulariseerd

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft vorig jaar 13.883 regularisatieaanvragen om humanitaire redenen ontvangen van mensen zonder papieren. Daarvan werden er 6.256 goedgekeurd, wat het verblijf regulariseerde van in totaal 11.335 mensen. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael op een schriftelijke vraag van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang).

Diverse motieven
Vorig jaar werden in totaal 15.365 beslissingen genomen. De 6.256 goedgekeurde aanvragen hadden in 2.473 gevallen betrekking op een definitief verblijf en in 3.783 gevallen op een tijdelijk verblijf. Het hoofdmotief van de regularisatiebeslissing was in 2.849 gevallen de onredelijk lange asielprocedure. In andere gevallen werden medische redenen (2.100) of humanitaire redenen (1.307) aangehaald.

Meer gunstige beslissingen
Het aantal aanvragen lag lager dan in 2005 (15.927) maar hoger dan in 2006 (12.667). In 2007 waren er meer gunstige beslissingen (6.256) dan in 2005 (5.422) en 2006 (5.392).

Achterstand wegwerken
Op 1 februari 2008 waren er nog 12.688 regularisatieaanvragen hangende. De administratie leverde vorig jaar een serieuze inspanning om de achterstand weg te werken want op 1 juni 2007 waren er nog 22.553 aanvragen hangende. (belga/eb)

Lees meer