2
ANP

VTI Aalst slaat mea culpa: "Strategische fout gemaakt"

Het VTI Aalst erkent Facebookberichten van twee van haar leerlingen gecheckt te hebben, maar ontkent dat systematische te doen. In een persbericht biedt de school haar verontschuldigingen aan voor de vertrouwensbreuk, nadat dinsdagvoormiddag al een gesprek met de leerlingen en hun ouders plaatsvond.

"Wij vernamen dat twee van onze leerlingen verontrustende berichten en beelden op hun publiekelijk toegankelijke Facebookpagina hadden geplaatst", verduidelijkt directeur Els Vander Hoeven. "Dit werd gecheckt. Als school doen wij dit niet systematisch. Het gebeurt, bijvoorbeeld in het kader van ons antipestbeleid, dat wij bepaalde zaken bekijken."

In het geval van de bewuste twee leerlingen, merkte de school geradicaliseerde boodschappen op. "Deze feiten alarmeerden ons. Wij hebben toen onmiddellijk contact opgenomen met het speciaal opgericht meldpunt 'radicalisering' van de politie van de stad Aalst. Wij gingen uit van de discrete behandeling van de door ons verschafte informatie. Dit was ons beloofd."

De school zegt echter 'een strategische fout te hebben gemaakt'. "Wij hadden, zoals wij in andere aangelegenheden steeds doen, eerst in gesprek en dialoog moeten gaan met de betrokken leerlingen en vervolgens met hun ouders. Dit is nu niet gebeurd. Wij betreuren dit ten zeerste."

De school biedt daarom expliciet haar verontschuldigen aan aan die leerlingen en hun ouders. "De vertrouwensband met al onze leerlingen en hun ouders is voor ons fundamenteel en staat centraal in ons opvoedingsproject. Wij zullen er in de toekomst verder naar handelen. Wij hebben deze voormiddag de betrokken leerlingen en hun ouders gesproken, onze toelichting gegeven en onze excuses aangeboden."

"Oprechte bezorgdheid"
De school zegt in de toekomst, wat dergelijke feiten betreft, voortaan na overleg met de leerlingen en hun ouders, indien dit noodzakelijk blijkt, de voorgeschreven procedure rond de radicalisering volledig respecteren. "Het overleg met CLB zal gebeuren en indien nodig zal het dossier worden overgemaakt aan het meldpunt 'radicalisering'", verduidelijkt de directeur.

De school zegt tot slot dat dit alles geen afbreuk doet aan de ernst van de zaak. "Wij willen uitdrukkelijk benadrukken dat ons handelen als enig doel had en heeft de oprechte bezorgdheid naar het algemeen welbevinden en veiligheid van al onze leerlingen in onze school."

2
kos

Lees meer