Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a)
UNKNOWN Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a)

Wantoestanden bij erkende kredietmaatschappijen

Een inspectie bij de 39 erkende kredietmaatschappijen (EKM) die sociale leningen toekennen, heeft belangrijke wantoestanden in de sector blootgelegd. Drie op de vier vertoonden ernstige gebreken, met name rond de erkennings- en toekenningsvoorwaarden. Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche spreekt van een gebrek aan professionalisme en pleit voor een "grondige hervorming van de sector".      

Erkende kredietmaatschappijen kennen sociale leningen toe aan gezinnen met een lager inkomen die willen bouwen of een bescheiden woning willen kopen of verbouwen. De EKM's kunnen voor hun opdracht rekenen op waarborgen van het gewest en op een fiscaal gunsttarief. In ruil moeten ze voldoen aan een reeks erkennings- en toekenningsvoorwaarden. Zo moeten ze jaarlijks minstens 2 miljoen euro aan sociale leningen produceren en mogen er enkel leningen toegekend worden voor bescheiden woningen.      

Eén EKM dreigt erkenning te verliezen

Uit een controle blijkt dat er bij 75 procent van de EKM's ernstige inbreuken en problemen bestaan. Zo zijn er 9 EKM's die niet voldoen aan de verplichte kredietwaardigheidsnormen en zijn er 26 EKM's die niet de vereiste productienorm van 2 miljoen euro per jaar halen.       EKM's die over de schreef zijn gegaan, riskeren gesanctioneerd te worden. Alvast één EKM dreigt zijn erkenning te verliezen. Voor een reeks andere leningen dreigt de overheid haar waarborg in te trekken. (belga/mvdb)

Lees meer