Ben Weyts
Photo News Ben Weyts

Weyts wil meer fietssnelwegen met betere doorstroming

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil het statuut van de fietssnelwegen opwaarderen en de trajecten een betere doorstroming garanderen. Dat is een van de punten uit zijn Fietsplan, dat vandaag werd voorgesteld in het Vlaams parlement. Weyts handhaaft de ambitie om deze legislatuur 100 miljoen euro te investeren in fietsinfrastructuur. CD&V, dat eerder deze week de eigen prioriteiten naar voor schoof, is blij dat er een plan ligt, maar teleurgesteld dat er geen extra investering komt.

"We stellen vast dat Vlaanderen nu al een fietsland is, maar dan vooral in het weekend", zei Weyts. "Het moet dat ook worden in de week. We zitten op een kantelmoment. Vandaag kunnen we de Vlamingen overtuigen met harde argumenten. We kunnen niet enkel verwijzen naar de deugdzaamheid voor milieu en gezondheid, maar ook naar vervoer dat sneller, comfortabeler en veiliger is dan de wagen."

Weyts behoudt de ambitie om voor het einde van de regeerperiode 100 miljoen euro te investeren, "ondanks budgettair moeilijke tijden". Dat geld wordt gebruikt om tachtig fietssnelwegen aan te leggen, die een opgewaardeerd statuut moeten krijgen. "We moeten zorgen dat er in de praktijk meer voorrang wordt gegeven op kruisend verkeer, zoals bij de autostrades voor auto's." De bewegwijzering van de fietssnelwegen moet beter herkenbaar worden en zichtbaar vanop de autoweg.

Doorstroming

Ook de doorstroming van de fietspaden kan beter. "Op strategische plaatsen willen we met verkeerslichten of bruggen een betere doorstroming realiseren", aldus Weyts. De lijst van verkeersonveilige punten zal dynamischer worden beheerd en aangepakt.

De minister overlegt tot slot met onder meer De Lijn en NMBS om samen te investeren in veiliger fietsparkings en om het makkelijker te maken de fiets mee te nemen in trein, tram of bus.

CD&V is blij dat er eindelijk een plan is, maar had een "fundamenteel hoger" investeringsbedrag verwacht. "Het is een goed uitgewerkt plan, doch de details en de timing zitten er niet in", zegt Martine Fournier. "Ik hoop dat het niet op de lange baan wordt geschoven. De minister legt de nadruk op voorrang voor fietssnelwegen, dat is goed, maar ik mis een concreet engagement om fietsers prioriteit te verlenen bij de verkeerslichten. Dat is een kosteloze ingreep."

Björn Rzoska (Groen) vraagt zich af in hoeverre het plan van Weyts wordt gedragen door de coalitiepartners.

Lees meer