UNKNOWN

Woningprijzen gedaald in vierde kwartaal 2008

De stijging van de vastgoedprijzen in België lijkt af te nemen. In 2008 werden "gewone" woonhuizen ongeveer 5 procent duurder, terwijl de stijging in 2007 nog 10 procent bedroeg. In het laatste kwartaal van 2008 was er zelfs een lichte daling van de prijzen van gewone woonhuizen.

Woonhuizen
Voor gewone woonhuizen werd in 2008 gemiddeld 172.509 euro neergeteld, ruim 5 procent meer dan in 2007. Dat betekent dat het stijgingsritme van de prijzen verder afneemt. Tussen 2006 en 2007 stegen de prijzen immers met bijna 10 procent en tussen 2005 en 2006 zelfs met meer dan 13 procent. In 2005 bedroeg de gemiddelde prijs voor een gewoon woonhuis nog "amper" 132.000 euro.

Bouwgrond
Ook de gemiddelde prijs van een bouwgrond daalde tijdens het vierde kwartaal. Over het hele jaar was er nog een stijging met 4 procent tot gemiddeld 83,5 euro per vierkante meter.

Appartementen
De prijzen van appartementen bleven het hele jaar 2008 door stijgen, maar ook hier neemt het stijgingsritme af. Gemiddeld werd in 2008 174.176 euro neergeteld voor een appartement, 4 procent meer dan in 2007.

Vlaanderen duurder
Het Vlaams gewest is in alle categorieën duidelijk duurder dan Wallonië. Voor gewone woonhuizen bijvoorbeeld bedraagt de gemiddelde prijs in Vlaanderen 181.756 euro en in Wallonië 135.381 euro. Voor bouwgronden is dat respectievelijk 137,5 en 39,6 euro per vierkante meter. De goedkoopste Vlaamse gemeente is Ronse (gemiddeld 107.706 euro), de duurste is Knokke-Heist (351.804 euro). (belga/bdr)

Lees meer