BELGA

Zelf een wet indienen als burger? Dat kan binnenkort, als je genoeg handtekeningen hebt

Enkel N-VA is tegen

Het ziet er naar uit dat burgers vanaf de volgende legislatuur zelf onderwerpen op de politieke agenda kunnen plaatsen, als ze daar voldoende steun voor vinden bij de bevolking. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft daarvoor een wetsvoorstel goedgekeurd. Concreet zullen de initiatiefnemers achter verzoekschriften die voldoende steun krijgen, het recht krijgen te worden gehoord in de Kamer.

Het is de bedoeling van het wetsvoorstel om het zogenaamde petitierecht om te vormen tot een volwaardig burgerinitiatief. De achterliggende gedachte is dat burgers en jongeren meer bij het beleid worden betrokken.

Het thema zit al langer in de wachtkamer. Het vloeide voort uit de werkgroep politieke vernieuwing die in de loop van de legislatuur aan de slag ging. Een eerste poging om de hervorming door te voeren via het Kamerreglement, botste bijna een jaar geleden op fundamentele bedenkingen van N-VA. Een nieuwe worp om het petitierecht aan te scherpen, ditmaal via een wetswijziging, kreeg vandaag wel groen licht. Enkel N-VA stemde tegen in commissie.

25.000 handtekeningen

Om ontvankelijk te zijn, moet een verzoekschrift een concrete vraag formuleren die op een federale bevoegdheid slaat en mag ze bovendien niet indruisen tegen de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. Het verzoekschrift moet ook de steun krijgen van minstens 25.000 burgers vanaf 16 jaar, van wie er minstens 14.500 hun woonplaats hebben in Vlaanderen, 2.500 in het Brussels gewest en 8.000 in Wallonië. Om effectief ingang te krijgen, moet de plenaire Kamer volgende week nog het voorstel goedkeuren.

Kristof Calvo (Ecolo-Groen) reageert tevreden. "Dit is politieke vernieuwing. Het maakt van de Kamer een meer open huis", vindt hij. "Het is een belangrijke stap om de muren tussen parlement en burgerinitiatieven te slopen." CD&V'ers Vincent Van Peteghem en Franky Demon merken op dat het voorstel ons land in een reeks van landen onderbrengt waar duidelijk is dat ze rond bepaalde maatschappelijk relevante thema's een dynamiek op gang kunnen brengen.

N-VA uitte een jaar geleden een reeks bezwaren bij de hervorming. Eén daarvan was de drempel die per gewest wordt ingevoerd. De partij vreest dat die drempel het moeilijker zal maken bepaalde dossiers die meer spelen in een bepaalde regio op de agenda te krijgen, dan bijvoorbeeld een kwestie die leeft in het centraal gelegen Vlaams-Brabant.

91 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • Patrick Moorthamer

    En de heren zullen er achter staan zeker laat me niet lachen

  • Willy Slachmuylders

    Hopeloze regering kan je het niet meer alleen ? Nog liever een nieuwe apparte partij maken ! VVP. Vlaamse volks partij ! En confederalisme ! Baas in eigen Vlaanderen !

Lees meer