Matt Sayles/Invision/AP

Bloed van Prince moet zijn erfenis helpen regelen

De advocaten die belast zijn met de nalatenschap van Prince, krijgen bloedmonsters om vermeende familiebanden te kunnen staven. Ze hebben hiervoor toestemming gekregen van een rechtbank.

Met het bloed, dat wordt geleverd door de lijkschouwer, kan DNA-onderzoek worden gedaan in het geval er zich mensen melden die claimen familie te zijn van de zanger en aanspraak maken op een deel van zijn erfenis, meldt Reuters.

Voorzover bekend heeft Prince geen kinderen. Er heeft zich wel al een vrouw gemeld die beweert zijn halfzus te zijn. Darcell Johnston zegt dezelfde moeder te hebben als de op 21 april overleden zanger en wil een deel van de erfenis.

Omdat het erop lijkt dat Prince geen testament had, wordt zijn nalatenschap waarschijnlijk verdeeld onder zijn zus en vijf halfbroers en -zussen. Nu heeft Johnston papieren ingediend bij de rechtbank waarmee zij aangeeft ook recht te hebben op een deel.

Lees meer