Alexander Richard Shirreff, voormalig plaatsvervangend geallieerd opperbevelhebber Europa bij de NAVO.
NATO/NAVO Alexander Richard Shirreff, voormalig plaatsvervangend geallieerd opperbevelhebber Europa bij de NAVO.

"Oorlog dreigt tussen het Westen en Rusland"

Het Westen en Rusland zijn op aanvaringskoers, zo beweert Alexander Richard Shirreff, voormalig vicecommandant van de NAVO, in zijn boek dat gisteren gelanceerd werd. Volgende de Britse legergeneraal wil Rusland territorium opeisen in Oost-Oekraïne en van daaruit de Baltische staten binnendringen.

In zijn boek 'War With Russia' beweert Shirreff dat de gebeurtenissen in de Krim een einde hebben gemaakt aan de rust na de Koude Oorlog en de weg hebben vrijgemaakt voor nieuwe conflicten. Volgens de generaal voelt Rusland zich ingesloten door de NAVO.

De Baltische staten maken deel uit van de NAVO. Als Rusland die landen zou binnenvallen, moet de organisatie ingrijpen. Maar volgens Shirreff bestaat de kans dat Poetin in dat geval dreigt met nucleaire acties.

Shirreff, die van 2011 tot 2014 plaatsvervangend geallieerd opperbevelhebber Europa was bij de NAVO, baseert zijn voorspellingen op zijn ervaring in het uitwerken van mogelijke oorlogsscenario's. Maar zijn beweringen worden niet door iedereen zomaar geslikt. Vooral zijn wel heel specifieke voorspelling dat Letland het eerste land is dat Rusland zal binnenvallen in mei volgend jaar wordt kritisch ontvangen. Journalisten die aanwezig waren op de boekvoorstelling reageerden dan ook eerder sceptisch.

Nucleaire dreiging

Bij de lancering van zijn boek gisteren beweerde Shirreff dat een oorlog nog te vermijden was als de NAVO de nodige stappen zou ondernemen en voldoende troepen zou klaarzetten in de Baltische staten. Dat is de NAVO overigens ook echt van plan: de eerste voorbereidingen daartoe worden in juli getroffen tijdens een NAVO-top in Polen.

Shirreff krijgt in het voorwoord van zijn boek steun van de Amerikaanse admiraal James Stavridis, de voormalige geallieerd opperbevelhebber Europa bij de NAVO. "Onder president Poetin heeft Rusland een gevaarlijke koers uitgestippeld die, indien ze zich kan verderzetten, onverbiddelijk kan leiden tot een confrontatie met de NAVO. En dat betekent een oorlog die heel gemakkelijk nucleair zou kunnen worden".

"Onder president Poetin heeft Rusland een gevaarlijke koers uitgestippeld die, indien ze zich kan verderzetten, onverbiddelijk kan leiden tot een confrontatie met de NAVO."

De Amerikaanse admiraal James Stavridis in het voorwoord van 'War With Russia'.

Rusland is grootste vijand

Volgens Shirreff is Rusland momenteel de grootste vijand van het Westen en kan Poetin alleen tegengehouden worden als het westen de mogelijkheid van een oorlog erkent en actie onderneemt. Daarbij is een nucleair afschrikkingsmiddel noodzakelijk. "Maak u echter geen illusie - Ruslands gebruik van kernwapens is diep verankerd in de militaire strategie van Moskou".

Het ontbreekt de NAVO volgens de auteur aan kennis, capaciteiten en militair materieel om een tegengewicht te vormen voor de toenemende capaciteiten van Rusland.

"Ruslands gebruik van kernwapens is diep verankerd in de militaire strategie van Moskou"

Alexander Richard Shirreff in 'War With Russia'

Lees meer