1,5 miljoen gezinnen moeten gasinstallatie laten controleren

De Nederlandse gasvoorraad slinkt. Wanneer onze noorderburen de export naar de omringende landen stopzetten, zullen de gasverbrandende toestellen van 1,5 miljoen Belgische gezinnen gecontroleerd moeten worden. Dat meldt De Tijd.

De gasproductie in de Groningse velden wordt op een lager pitje gezet, omdat die al een tijdje voor aardbevingen in het gebied zorgen. Daardoor wordt de gasvoorraad bij onze Noorderburen een pak schaarser, en zullen ze in de toekomst genoodzaakt zijn de gaskraan naar omliggende landen geleidelijk dicht te draaien. De export naar Duitsland zou vanaf 2020 worden afgebouwd, die naar België en Frankrijk vanaf 2024. Op dit moment is meer dan een kwart van het verbruikte aardgas in ons land, afkomstig uit Nederland. Het wordt verbruikt in delen van Antwerpen, Limburg, Brussel, Vlaams- en Waals-Brabant.

Minder engergie

Als dat gebeurt moet in 1,5 miljoen Belgische huizen gecontroleerd worden of de gasbranders ook gastoevoer uit andere landen aankunnen. Er is namelijk een belangrijk verschil tussen gas uit Nederland en aardgas uit andere delen van de wereld. Het Nederlandse gas blijkt veel minder energierijk omdat het erg veel stikstof (het hoofdbestanddeel van lucht) bevat. De verbranding van een kubieke meter Nederlands aardgas levert dan ook minder energie op dan dezelfde hoeveelheid gas uit een land als Rusland of Noorwegen.

Ook in België loopt er nu al gas uit die landen door de leidingen, maar beide systemen functioneren nog los van elkaar. Alle gezinnen die tot nu toe gas uit Nederland aangeleverd kregen, moeten dus laten nagaan of hun apparatuur ook geschikt is voor het meer energierijke gas.

Ombouw

Volgens Bérénice Crabs, secretaris-generaal van de sectorfederatie Synergrid, zou de overstap voor de meeste toestellen geen probleem mogen zijn. Vanaf de jaren 70 werden immers enkel nog toestellen verkocht die beide gassoorten aankonden. "Om te vermijden dat in sommige woningen nog te oude toestellen staan, of apparaten uit het buitenland, moet alles gecontroleerd worden."

De ombouw van twee afzonderlijke netten naar één groot net zal geleidelijk aan gebeuren. Volgens cijfers van een oude schatting kan het totale kostenplaatje voor die werken oplopen tot 700 miljoen euro, zegt De Tijd.

Lees meer