PHOTO_NEWS

1 op 25 terdoodveroordeelden waarschijnlijk onschuldig

Meer dan 4 procent van de terdoodveroordeelden in de Verenigde Staten is waarschijnlijk onschuldig. Dat is gebleken uit een onderzoek dat de 'Proceedings of the National Academy of Sciences' gisteren publiceerde.

Van 1973 tot 2004 werden in de Verenigde Staten 138 terdoodveroordeelden, of 1,6 procent, alsnog vrijgesproken nadat hun onschuld bewezen werd." Toch wordt de overgrote meerderheid van de onschuldigen op 'Death Row' nooit ontdekt, laat staan vrijgesproken", zegt professor Samuel Gross van de rechtenuniversiteit van Michigan.

Het is enorm moeilijk om onschuldige veroordeelden te identificeren, omdat in meer dan 60 procent van de gevallen de doodstraf uiteindelijk wordt omgezet in een levenslange gevangenisstraf. In die gevallen wordt de schuldvraag meestal niet meer zo grondig behandeld als bij terdoodveroordeelden. De onderzoekers schatten dat minstens 4,1 procent van de terdoodveroordeelden uiteindelijk zou worden vrijgesproken, mocht hun straf niet zijn omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Dat wil zeggen dat minstens 200 gevangenen tussen 1973 en 2004 onterecht zijn geëxecuteerd.

Richard Dieter, directeur van het 'Death Penalty Information Center', verklaart na het lezen van de studie dat het 'onschuldprobleem' veel erger is dan hij dacht. "Deze indrukwekkende studie legt een grote zwakte van ons gebruik van de doodstraf bloot", aldus Dieter.

De studie bracht in de VS een grote schokgolf teweeg bij de tegenstanders van de doodstraf.

Lees meer