Illustratiebeeld
REUTERS Illustratiebeeld

Amerikaanse wetenschappers kibbelen over studie die politiegeweld jegens etnische minderheden (foutief?) in kaart brengt

Na tal van incidenten waarbij het politiegeweld jegens Afro-Amerikanen heel wat vragen deed rijzen, is het onderwerp uitvoerig bestudeerd door wetenschappers. Die stelden in een recent onderzoek Afro-Amerikaanse politieagenten even vaak (zo niet vaker) op zwarte burgers schieten als hun witte collega’s. Die conclusie werd als een lopend vuurtje gedeeld. “Onterecht”, reageren politicologen van Princeton University nu ontzet.

“De conclusie van dat onderzoek is simpelweg onverdedigbaar aan de hand van de beschikbare data”, aldus Dean Knox, politiek wetenschapper aan Princeton University. “Om een dergelijke claim te verdedigen, zouden onderzoekers moeten weten hoe vaak witte en zwarte burgers in aanraking komen met (gekleurde) politieagenten”, legt hij uit.

Een tweede punt van kritiek: de wetenschappers hielden geen rekening met de mogelijke vooroordelen van Afro-Amerikaanse agenten. Ook zij kunnen wantrouwiger zijn ten opzichte van gekleurde burgers. “Denken dat alleen witte mensen vooringenomen zijn, is onzin”, aldus Phillip Atiba Goff, psycholoog aan het Amerikaanse Center for Policing Equity.

Politiegeweld tegenover Afro-Amerikanen

Wat de onderzoekers van Michigan State University en de University of Maryland dan wel deden in hun oorspronkelijke studie? Ze stelden een lijst samen met meer dan 900 dodelijke schietpartijen waarbij de politieagenten het initiatief namen. Vervolgens vroegen ze informatie op bij de politiedepartementen over de etniciteit van de politieagenten, betrokken bij de schietpartij.

Wat bleek? Zwarte minderheden werden het vaakst neergeschoten door zwarte politieagenten. “Logisch”, stelden de onderzoekers: agenten patrouilleren wellicht vaker bij hun eigen gemeenschap waardoor de kans op dodelijke ontmoetingen stijgt.

De conclusie werd gepubliceerd door het vaktijdschrift Proceedings van de National Academy of Sciences (PNAS), opgepikt door tal van Amerikaanse media en ging in geen tijd het land rond. Er werd veel aandacht aan besteed want de stelling druist in tegen alles waar de internationale ‘Black Lives Matter’-beweging voor staat. Die beweging protesteert tegen het politiegeweld op Afro-Amerikanen, en voornamelijk de vooringenomenheid die zou heersen onder witte politieagenten.

Een denkoefening

Dean Knox beantwoordt de conclusie van de onderzoekers van Michigan State University en de University of Maryland met een denkoefening. Stel dat een zwarte politieagent 90 Afro-Amerikanen en 10 witte Amerikanen tegenkomt, terwijl voor een witte officier exact het tegenovergestelde geldt (10 Afro-Amerikanen en 90 witte Amerikanen). Beide politieagenten schieten vijf zwarte burgers en negen witte burgers neer waardoor de stelling van het onderzoek klopt: de kans dat een witte politieagent schiet op een zwarte burger is even groot als de kans dat een Afro-Amerikaanse agent schiet. “Maar”, stelt Knox, “de witte officier schoot in werkelijkheid 50 procent van de zwarte burgers die hij ontmoette neer. De zwarte officier schoot slechts 10 procent van de zwarte burgers neer.”

Knox en collega’s dienden hun kritiek in de vorm van een paper, in bij het vaktijdschrift PNAS, maar die werd niet gepubliceerd “op basis van een editoriaal besluit”.

Antwoord

Inmiddels bereikte de commentaar het onderzoeksteam van de University of Maryland evenwel. Hoofdauteur David Johnson antwoordde alvast dat zijn team een officieel antwoord zal publiceren waarin rekening wordt gehouden met de punten van kritiek. “Het zijn vragen die we makkelijk kunnen beantwoorden met de data die we voorhanden hebben”, aldus Johnson.

2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Peter Cortens

    Akkoord dat mensen sterk bevooroordeeld en impulsief zijn en het is een stap vooruit dat te beseffen. Maar daarmee ondermijn je ook de waarde van je conclusie net na die stelling. Veel mensen pennen iets neer in een opwelling en zijn 5 minuten later, als de rede wakker is geworden, al van mening veranderd. Zoals de afstand die we houden bij het autorijden voor wat foutenmarge zou een klein bezinning of afkoel momentje voor je iets neerpent niet slecht zijn.

  • Janneke Alsberg

    Natuurlijk is zijn de raciale, religieuze, economische, etnische, linguistieke enz vooroordelen tussen mensen overal ter wereld diep ingebakken. Enkel de blanke (mannen) krijgen de volle laag omdet het de enige brede groep is die introspectief is ingesteld, en door die uitzonderlijke houding zeer kwetsbaar en vervolgens zwaar misbruikt wordt door de pseudo ''victims''. Collectief waan-denken.

Lees meer