De Arecibo-telescoop in Puerto Rico.
ap De Arecibo-telescoop in Puerto Rico.

Astronomen staan voor raadsel: wie of wat stuurt vreemde radiosignalen vanop rode dwergster?

Astronomen van de Arecibo Observatory in Puerto Rico hebben radiosignalen opgevangen die afkomstig zijn van de rode dwerg Ross 128. De wetenschappers hebben geen verklaring voor de bron van de signalen. De ster bevindt zich op een afstand van bijna elf lichtjaren van de aarde.

De wetenschappers van de Arecibo Observatory hebben in april en mei meerdere rode dwergsterren waar planeten omheen cirkelen geobserveerd. Enkele weken na de observaties bleek dat er merkwaardige signalen in het in kaart gebrachte dynamische spectrum van Ross 128 zaten. De signalen lijken afkomstig van een deel van de ruimte in de buurt van Ross 128. De structuur van de signalen lijkt te suggereren dat de radiogolven van veel verder in het heelal komen.

De signalen van Ross 128 bevatten veel verschillende frequenties en de golven arriveerden op aarde op verschillende tijdstippen. Dat is een mogelijke aanwijzing dat de signalen gedurende lange tijd een aanzienlijke afstand hebben afgelegd en dus afkomstig zijn van een bron veel dieper in het heelal. Een radiogolf op weg naar de aarde komt talloze kleine deeltjes tegen, waardoor golven met lagere frequenties als het ware worden afgeremd en later arriveren dan golven met hogere frequenties.

Drie mogelijke verklaringen

De astronomen hebben nog geen goede verklaring voor wat de signalen veroorzaakt. Volgens hen zijn er drie mogelijke verklaringen. De signalen kunnen allereerst worden veroorzaakt door een mogelijke zonnevlam van Ross 128; de ster is nog behoorlijk actief en produceert met enige regelmaat zonnevlammen. Deze theorie lijkt echter niet waarschijnlijk, aangezien zonnevlammen radiosignalen produceren met veel lagere frequenties dan die van de opgevangen signalen.

Een andere verklaring is dat de signalen afkomstig zijn van een ander ruimteobject in de buurt van de rode dwerg. Deze theorie lijkt ook onwaarschijnlijk, aangezien de astronomen hebben vastgesteld dat er zich weinig andere objecten bevinden in de nabijheid van de Ross 128.

Eventueel komen de radiosignalen van een satelliet die in een hoge baan om de aarde draait; de wetenschappers stellen echter dat ze nog nooit hebben gezien dat satellieten dergelijke signalen uitzenden. De hypothese dat de signalen afkomstig zijn van mogelijk buitenaards leven, wordt door de onderzoekers echter beschouwd als het meest onwaarschijnlijke scenario.

Nieuwe metingen

De wetenschappers hebben de rode dwergster afgelopen zondag opnieuw geobserveerd en nieuwe metingen verricht. De data die dat heeft opgeleverd, zijn zij nu aan het analyseren. De bevindingen komen mogelijk deze week nog naar buiten. De wetenschappers hopen op dat moment meer te kunnen zeggen over waar de signalen vandaan komen.

Lees meer