THINKSTOCK

Boete niet meer te ontlopen na verkeersovertreding in één van de 28 EU-lidstaten

Ook buitenlanders die in Groot-Brittannië, Ierland of Denemarken een verkeersovertreding begaan, mogen binnenkort in hun thuisland een boete in hun brievenbus verwachten. Dat is het gevolg van een politiek akkoord dat het Europees Parlement en de vertegenwoordigers van de EU-landen gisteravond gesloten hebben. Voortaan doen alle 28 lidstaten mee aan de automatische uitwisseling van de gegevens van verkeersovertreders.

Al sinds 2013 mogen de landen van de Europese Unie grasduinen in elkaars databank van geregistreerde voertuigen om buitenlandse verkeersovertreders te kunnen beboeten. Voor acht types overtredingen mogen ze op zoek gaan naar de identiteit van de betrapte dader. Dat zijn in de eerste plaats de vier zogenaamde 'big killers', die verantwoordelijk zijn voor 75 procent van de dodelijke ongevallen: te snel rijden, het niet dragen van een veiligheidsgordel, door het rood licht rijden en dronken rijden. Ook rijden onder de invloed van drugs, het niet dragen van een veiligheidshelm, rijden op een verboden rijstrook en niet-handenvrij bellen achter het stuur staan op het lijstje.

Omdat Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken van een speciaal statuut genieten als het op politionele samenwerking aankomt, deden ze niet mee aan de gegevensuitwisseling. Bij transportdossiers genieten ze die uitzondering niet.

Politionele samenwerking

In mei 2014 vernietigde het Europees Hof van Justitie de richtlijn die die informatie-uitwisseling een wettelijk kader geeft. De gebruikte juridische basis klopt niet, luidde het: in plaats van op politionele samenwerking moeten de lidstaten zich beroepen op transport als enige juiste basis.

Dat is misschien een technisch argument, maar de gevolgen zijn wel voelbaar. Omdat Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken van een speciaal statuut genieten als het op politionele samenwerking aankomt, deden ze niet mee aan de gegevensuitwisseling. Bij transportdossiers genieten ze die uitzondering niet.

Compromis

Het politieke akkoord van gisteren wijzigt niets substantieels aan de vernietigde richtlijn, maar komt wel tegemoet aan de bezwaren van het Hof. Dat betekent concreet dat voortaan dus ook Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken buitenlandse overtreders zullen kunnen beboeten. Ze zullen de andere Europese landen tevens inzage geven in hun databanken.

De vernietiging van de oude richtlijn door het Hof werkt opschortend. De bestaande regeling blijft behouden zolang geen akkoord gesloten wordt over een nieuwe, juridisch sluitende richtlijn. De Raad en het Parlement hebben daarvoor tot mei 2015 gekregen, maar vonden nu dus al een compromis. Ze moeten de tekst wel nog formeel goedkeuren.

Lees meer