3
reuters

Chemiereuzen schreven advies over glyfosaat voor Europa deels zelf

Het Europees voedselagentschap EFSA zou bij de beoordeling van studies over de onkruidverdelger glyfosaat hele stukken tekst letterlijk overgenomen hebben uit studies van de producenten zelf. Dat schrijven de Mediahuis-kranten vandaag. "Dit zou elke democraat kwaad moeten maken", reageert Europees parlementslid Bart Staes (Groen).

In Vlaanderen werd het particulier gebruik van glyfosaat dit voorjaar nog aan banden gelegd, maar op Europees niveau lijkt dat niet te gaan gebeuren. Als het van de Europese Commissie afhangt, krijgt de onkruidverdelger - vooral bekend onder de merknaam Roundup van Monsanto - binnenkort een nieuwe vergunning voor tien jaar. De Commissie volgt daarvoor het advies van de EFSA, dat eind 2015 al oordeelde dat het product niet kankerverwekkend is.

Nu rijzen er echter weer twijfels over hoe de voedselautoriteit tot die conclusie is gekomen. Uit de analyse van de Duitse toxicoloog Peter Clausing in opdracht van de ngo Pestizid Aktions-Netzwerk blijkt dat hele stukken tekst letterlijk zijn overgenomen uit documenten die door de glyfosaatproducenten zelf zijn aangeleverd.

Geen controle
Volgens Clausing is het "in theorie" geen probleem dat de industrie een overzicht maakt van de wetenschappelijke literatuur. "Maar in mijn analyse werd wel duidelijk dat de overheden niet op een degelijke manier zijn nagegaan of dat overzicht wel volledig is. Er zijn bijvoorbeeld belangrijke wetenschappelijke papers niet opgenomen over een bepaald mechanisme waarmee glyfosaat kanker kan uitlokken."

Europees parlementslid voor Groen Bart Staes reageert verbolgen. "Dit zou elke democraat kwaad moeten maken. De macht van kapitaalkrachtige bedrijven als Monsanto om regelgeving, wetgeving en ook wetenschappelijk onderzoek en Europese procedures naar hun hand te zetten, is echt enorm."

3 "Dit zou elke democraat kwaad moeten maken", reageert Europees parlementslid Bart Staes (Groen).
photo_news "Dit zou elke democraat kwaad moeten maken", reageert Europees parlementslid Bart Staes (Groen).

Ook milieuorganisatie Greenpeace is niet te spreken over de onthullingen. "Het is niet verwonderlijk dat er opnieuw aanwijzingen opduiken dat Monsanto Europese rapporten manipuleert. Ze doen al het mogelijke om hun product opnieuw goedgekeurd krijgen", zegt An Lambrechts van Greenpeace België.

"Dit schandaal wijst er opnieuw op dat er allicht wel degelijk voldoende bewijs is dat glyfosaat een zeer schadelijk product is. Het is duidelijk dat de industrie er alles aan doet om dit onder de mat te vegen - juist om te verhinderen dat onze bevoegde ministers er de juiste conclusies aan verbinden en glyfosaat verbieden. Hopelijk gaan ze niet in die val trappen", besluit ze.

3
afp

EFSA ontkent

EFSA ontkent dat het in zijn rapport over glyfosaat hele stukken tekst woordelijk zou hebben overgenomen uit rapporten van de producenten zelf. "Deze beweringen zijn een nieuwe poging om twijfels te zaaien bij de beoordeling" die EU-experten gemaakt hebben, zegt EFSA. Op basis van rapport heeft de Commissie voorgesteld om glyfosaat nog tien jaar te vergunnen.

Volgens EFSA is er sprake van "onwetendheid over de context en de inhoud van de gepubliceerde documenten". De teksten waarvan sprake is in de media die vandaag over het rapport berichtten, zouden niet in het rapport zelf staan, maar in nota's die door de rapporterende lidstaat aangedragen zijn.

Lees meer