2 CIA-baas John Brennan kant zich hevig tegen het vrijgeven van de omstreden 28 pagina's in het commissierapport die over de vermeende betrokkenheid van Saoedi-Arabië handelen.
AFP CIA-baas John Brennan kant zich hevig tegen het vrijgeven van de omstreden 28 pagina's in het commissierapport die over de vermeende betrokkenheid van Saoedi-Arabië handelen.

CIA-baas: "Geheim 9/11-rapport over Saoedi-Arabië moet geheim blijven"

Een geheim onderdeel van het commissierapport over de aanslagen van 11 september dat handelt over de vermeende financiering van de aanslagen door Saoedi-Arabië bevat "onbevestigde, niet-doorgelichte" informatie en moet om die reden niet vrijgegeven worden. Dat stelt de directeur van de CIA John Brennan.

Brennan pleit er dan ook voor de omstreden '28 pagina's' uit het rapport uit 2004 geheim te houden. Hij vreest dat een vrijgave ervan zou leiden tot "ongegronde geruchten". Hij beklemtoont dat de betwiste documenten grondig uitgepluisd werd tijdens het officiële onderzoek. Voorts wijst hij erop dat de VS een "heel sterke" relatie hebben met Saoedi-Arabië, het land waar 15 van de 19 kapers verantwoordelijk voor de aanslagen van 11 september 2001 vandaan kwamen.

"Juiste en onjuiste dingen"
"Dit hoofdstuk werd buiten het publieke domein gehouden wegens onze bezorgdheid om gevoelige onderzoeksmethodes en -handelingen", verklaarde Brennan tegenover NBC. Hij zei voorts dat het rapport een combinatie was van "juiste en onjuiste dingen".

Hij houdt vol dat het onderzoek "duidelijk aantoonde dat er geen bewijs is dat de Saoedische overheid als instelling of Saoedische ambtenaren of individuen financiële steun aan al-Qaida hebben verleend".

"Sommigen zouden zich beroepen op die onbevestigde en niet-onderzochte informatie om op Saoedische betrokkenheid te wijzen, en dat zou heel onjuist zijn", zei Brennan.

Agressieve misleiding
Onder meer de senator van Florida Bob Graham eist dat de bewuste 28 pagina's worden vrijgegeven, maar stelt dat hij wordt tegengewerkt door de autoriteiten. "Die pagina's gaan voornamelijk over wie 9/11 financierde en ze wijzen richting Saoedi-Arabië als voornaamste financier", stelt Graham.

"Wat me irriteert, is dat het FBI verder is gegaan dan het toedekken van die informatie. Ze probeert de openbaring ervan tegen te gaan en maakt zich zelfs schuldig aan agressieve misleiding", zei Graham eerder.

Intussen wachten de nabestaanden van de 9/11-slachtoffers op wetgeving die hen in staat zou stellen de Saoedische regering aan te klagen. Democratische presidentskandidaten Hillary Clinton en Bernie Sanders steunen die wetsvoorstellen, hoewel president Obama tegenstander blijft. De Saoedi's hebben ermee gedreigd Amerikaanse activa te zullen verkopen indien de wetgeving er komt.

2
AP

Lees meer