UNKNOWN

Cyprus stelt hervorming VN-Veiligheidsraad voor

Op initiatief van Duitsland heeft Cyprus een hervorming van de VN-Veiligheidsraad voorgesteld, die een uitbreiding van de belangrijkste raad van de Verenigde Naties van 15 naar 22 plaatsen voorziet. West- en Oost-Europa zouden elk een van de zeven nieuwe zitjes krijgen, de Latijns-Amerikaanse landen ook een, en Afrika en Azië zouden recht op elk twee nieuwe zitjes krijgen. Cyprus presenteerde dit voorstel aan de voorzitter van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Hij zal nu beslissen welke verdere stappen moeten genomen worden.

Permanent zitje
Na het jarenlange, oeverloze getouwtrek rond een hervorming wordt het nieuwe concept als een tussenstap beschouwd. Over de status van nieuwe leden lanceert het verslag daarom verscheidene voorstellen. Een vetorecht is niet uitdrukkelijk voorzien. Duitsland had tot nog toe geijverd voor een permanent zitje met die bevoegdheid. Dat is evenwel in de marge van tegenstrijdige belangen in de VN-veiligheidsraad momenteel niet haalbaar.

Verouderd
De VN-Veiligheidsraad geldt al lang als verouderd, omdat zijn samenstelling nog de naoorlogse machtsverhoudingen vertegenwoordigt. De vijf permanente leden - de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië - hebben een vetorecht, de tien niet-permanente leden worden alle twee jaar nieuw gekozen. Vooral de ontwikkelingslanden voelen zich te weinig vertegenwoordigd.

Nadat verscheidene aanlopen naar een hervorming waren mislukt, had Duitsland vorig jaar het initiatief genomen en de uitwerking van een compromisoplossing voorgesteld. Die zou in een overgangsperiode voor 15 jaar van kracht zijn en dan op de proefbank gelegd worden. (dpa/gb)

Lees meer