De Gucht strijdt voor bescherming van rechten

"De bescherming van de fundamentele rechten, inclusief privacy en persoonlijke gegevens, zullen de basis van onze strijd tegen het terrorisme blijven". Dat verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open Vld) tijdens de slotzitting van het Brussels Forum in aanwezigheid van Michael Chertoff, de grote baas van Homeland Security. Chertoff hield er pleidooi om de strijd tegen het globale terrorisme onverminderd voort te zetten.


Visumplicht
De Europese Unie en de Verenigde Staten botsten de vorige weken over de afschaffing van de visumplicht. De Amerikanen verdedigden bilaterale akkoorden met de lidstaten, terwijl de Europese Commissie een globaal akkoord bepleitte.

Compromis
Vorige donderdag bereikten Chertoff, de baas van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, en bevoegd eurocommissaris Franco Frattini een compromis. De VS blijven op bilaterale basis onderhandelen, terwijl de Commissie wordt ingeschakeld voor alle aspecten die tot het Europees domein behoren.


Ondertekenen
Chertoff kondigde aan dat de VS zeer binnenkort nog met drie tot vier andere landen een overeenkomst zal tekenen. Het gaat hier om nieuwe lidstaten, want momenteel zijn slechts vijftien lidstaten van visumplicht vrijgesteld. Recentelijk ondertekenden de VS een akkoord met de Tsjechië, Estland en Letland.


Agendapun
"Ik maak van de aanwezigheid van Chertoff gebruik", aldus De Gucht, "om het over een belangrijk agendapunt van de trans-Atlantische agenda te hebben, te weten de 'visa waivers' en databescherming".

Respect op de eerste plaats
De Gucht legde er de nadruk op "dat, ondanks de terroristische dreiging, het respect van de fundamentele rechten essentieel is voor de Europese Unie." Daarbij verwees hij ook naar drie akkoorden die recentelijk door de VS en de Unie werden afgesloten. Dat over de persoonsgegevens, de bankgegegens (Swift) en het akkoord van vorige week over de vrijstelling van de visumplicht.


EU-akkoorden
Zonder het al te expliciet te zeggen verwees De Gucht er telkens naar dat deze akkoorden met de hele EU, dus niet op nationale basis, werden afgesloten. Chertoff ging niet op de suggestie in, maar legde nog eens duidelijk uit waarom de "war on terror" doortastende maatregelen vereist.

"Dit is een ideologisch en globaal terrorisme", aldus de Amerikaanse bewindsman. "Onze aanpak moet bijgevolg ook globaal zijn". Chertoff onderstreepte vervolgens de noodzaak om de communicatie te controleren, zo ook de financiële transacties als het reizigersverkeer, in het bijzonder het vluchtverkeer.

Visies convergeren
Chertoff verwees naar het zopas gesloten akkoord met Frattini en concludeerde daaruit dat de VS en de EU een gelijkaardige benadering ontwikkelen. Ook De Gucht verklaarde na afloop dat de visie van de EU en de VS dichter bij elkaar komen. (belga/edp)

Michael Chertoff wil de rechten van de mens beperken om zo het terrorisme te bestrijden.
UNKNOWN Michael Chertoff wil de rechten van de mens beperken om zo het terrorisme te bestrijden.

Lees meer