AP

Duitse wet moet toegang arbeidsmarkt voor vluchtelingen vergemakkelijken

Asielzoekers die in Duitsland mogen blijven, zullen gemakkelijker toegang krijgen tot de arbeidsmarkt dankzij een nieuwe integratiewet. Die wet werd vandaag goedgekeurd na een tweedaagse ministerraad in het Slot Meseberg in de Duitse deelstaat Brandenburg. Bondskanselier Angela Merkel noemde de nieuwe regelgeving "een mijlpaal".

Op grond van de maatregelen, zullen asielzoekers die de toelating kregen om in het land te blijven, geïntegreerd worden onder het credo "aanmoediging en verwachting".

De overheid zocht ook naar manieren om de toegang tot de arbeidsmarkt en inburgeringscursussen te vergemakkelijken, met dien verstande dat de vluchtelingen in ruil daarvoor een inspanning leveren om zich te integreren in de Duitse samenleving.

Vicekanselier Sigmar Gabriel noemde de maatregelen een "paradigmaverschuiving" en zei dat de regering nu actief de hand reikt naar wie naar Duitsland komt.

Hoewel de wet naar verwachting de toegang tot de arbeidsmarkt zal versoepelen, zou ze ook verschillende bepalingen voor vluchtelingen verscherpen. Wie bijvoorbeeld integratiemogelijkheden weigert, zou zijn voordelen zien afnemen.

Vooral de zogenaamde verblijfstoekenning is omstreden. Daarbij wordt van erkende asielzoekers verwacht dat ze aan bepaalde voorwaarden, opgelegd door de overheid voor een periode van drie jaar, voldoen om in Duitsland te mogen wonen. Een permanente verblijfsvergunning zou alleen mogelijk zijn als ze "voldoende integratiecapaciteit" kunnen aantonen.

De wet werd door enkele vluchtelingen bekritiseerd en contraproductief genoemd.

Lees meer