Volgens Europees Commissaris Thyssen (Sociale Zaken) heeft Brussel het recht zich te bemoeien met de hoogte van de beloning van Europese werknemers die tijdelijk in een andere lidstaat aan de slag gaan.
photo_news Volgens Europees Commissaris Thyssen (Sociale Zaken) heeft Brussel het recht zich te bemoeien met de hoogte van de beloning van Europese werknemers die tijdelijk in een andere lidstaat aan de slag gaan.

Europa negeert bezwaren en blijft bij 'gelijk werk, gelijk loon'

De Europese Commissie geeft geen gehoor aan de gele kaart die 11 lidstaten trokken tegen haar voorstel voor een betere beloning voor in het buitenland gedetacheerde werknemers. Daarmee koerst de Commissie aan op een nieuwe confrontatie met de Oost-Europese en Baltische lidstaten, naast de aanhoudende en verbeten ruzie over verplichte Brusselse asielquota.

Volgens Europees Commissaris Marianne Thyssen (Sociale Zaken) heeft Brussel het recht zich te bemoeien met de hoogte van de beloning van Europese werknemers die tijdelijk in een andere lidstaat aan de slag gaan. Thyssen wil een eind maken aan de 'sociale dumping', de situatie waarin Polen, Bulgaren en Roemenen soms maar de helft van het salaris verdienen dat wettelijk verplicht is in hun gastland. Minister Asscher (Sociale Zaken) noemde het woensdag 'een goede zaak' dat de Commissie 'de oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt' aanpakt.

Elf lidstaten - Polen, Roemenië, Bulgarije, Tsjechië, Kroatië, Slowakije, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Denemarken - tekenden eerder dit jaar bezwaar aan (de 'gele kaart') tegen het Commissievoorstel voor gelijke beloning voor gelijk werk. De Oost-Europese landen vrezen dat hun burgers moeilijker in de EU aan de slag komen. Andere lidstaten als Nederland, Frankrijk en Duitsland hekelen juist de verdringing op de arbeidsmarkt door de komst van goedkopere werknemers. De EU-migratie was een belangrijke reden voor veel Britten om tegen het EU-lidmaatschap te stemmen.

Verschillen

Volgens de Commissie werken er circa 2 miljoen Europese werknemers in een ander EU-land. De gemiddelde verblijfsduur is vier maanden. Hoewel een verhoudingsgewijs een kleine groep (0,7 procent van de Europese arbeidsmarkt) en geconcentreerd in een beperkt aantal sectoren (bouw, verwerkende industrie, zorg) veroorzaken ze een hoop onvrede door de verschillen in beloning. Het inkomensverschil kan volgens de Commissie oplopen tot 50 procent. 

"Een socialer en eerlijker Europa is hard nodig, zowel voor de gedetacheerde werknemers als die in het gastland zelf", verdedigde Thyssen het besluit om haar voorstel niet aan te passen. Daarin worden werkgevers verplicht hun buitenlandse werknemers te belonen volgens de nationaal vastgelegde loonschalen (cao's), inclusief bonussen en andere extra's. Dat geldt ook voor werknemers die via buitenlandse uitzendbureaus of onderaannemers werken. Nu hoeft een werkgever de gastwerknemer alleen een minimumloon te garanderen.

Een socialer en eerlijker Europa is hard nodig, zowel voor de gedetacheerde werknemers als die in het gastland zelf

Marianne Thyssen

Grensoverschrijdend

Thyssen verwierp de kritiek van de elf lidstaten dat de beloning van gedetacheerde werknemers geen zaak voor Brussel is. 'Het uitzenden van werknemers is per definitie een grensoverschrijdende zaak. Daarom zijn Europese regels op hun plaats.' Ze benadrukte dat de Commissie niet ingrijpt in de loononderhandelingen. 'We vragen alleen dezelfde salarisregels voor hetzelfde werk op dezelfde plek. Niet meer, niet minder.' 

Met haar besluit stevent de Commissie af op een stevige discussie met de lidstaten en de europarlementariërs die het voorstel moeten goedkeuren. De 11 lidstaten die de gele kaart trokken kunnen het plan niet blokkeren maar de Commissie ziet niet te wachten op een knetterende ruzie met zo veel landen over zo'n gevoelig onderwerp. Bij de asielquota werden drie landen overstemd waarna de spreiding van vluchtelingen over Europa effectief is gefrustreerd.

Lees meer