Europa wil energieprijzen drukken

De Europese Commissie heeft een wetgevend voorstel klaar om de geïntegreerde energieconcerns te ontvlechten. Twee formules zijn mogelijk: eigendomsoverdracht of splitsing van opwekking en netwerk in aparte maatschappijen zonder eigendomsoverdracht. Na afloop van de collegevergadering verklaarde voorzitter José Manuel Barroso: "De huidige status-quo is niet langer houdbaar, daarom leggen we de lat zo hoog."

Prijzen drukken
Met de ontvlechting wil de Commissie de gas- en elektriciteitsprijzen drukken, de investeringen stimuleren en een heuse Europese energiemarkt op poten zetten. Diverse lidstaten, ondermeer Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk, zijn tegen het project en probeerden de afgelopen maanden de Commissie op andere gedachten te brengen. Dat lukte ten dele. "We blijven erbij, aldus Barroso, dat eigendomsoverdracht de beste oplossing is, maar we gaan akkoord met een alternatieve formule die tot dezelfde resultaten kan leiden." De energieconcerns zouden hun netwerk dan niet meer moeten verkopen, maar in een andere maatschappij onderbrengen. De exploitatie van dat netwerk moet in handen komen van een volledig onafhankelijke operator. De Commissie voegt er wel aan toe dat deze 2e optie veel meer regelgeving vereist.

Sterkere positie nationale regulators
Een van de blikvangers van het Commissievoorstel is de versterkte positie van de nationale regulators. Ze zullen volledig onafhankelijk moeten zijn, ook van de regeringen en de politieke macht. Bovendien krijgen ze meer bevoegdheden. Daar bovenop komt er een Europees agentschap voor de cošrdinatie van de nationale regulators. Het zou zich alleen met transnationale dossiers moeien, dus kwesties waar de nationale regulators niet bevoegd zijn.

Protest
Ondanks de toegeving van de Commissie blijven de Europese energiereuzen en hun respectieve regeringen dwarsliggen. Woensdagmiddag liet de Duitse staatssecretaris voor Energie Joachim Wuermeling al weten dat ook de 2e unbundling-formule te ver gaat. De Franse regering zit op dezelfde golflengte en kondigde al aan dat ze voorstellen van de Commissie wil amenderen.

Nieuwe onderhandelingen
Het voorstel van de Commissie kan pas wet worden als het Parlement en de Raad ermee akkoord gaan. Dat wordt opnieuw een lange onderhandeling, maar Commissaris Piebalgs heeft goede hoop dat het hele pakket nog tijdens het mandaat van deze Commissie (midden 2009) kan worden goedgekeurd.

Gazprom
Het nieuwe energiepakket viseert ook de concerns uit niet EU-landen. "Daarmee, aldus Barroso, willen we voor elkaar krijgen dat de energiebedrijven uit derde landen aan dezelfde regels als de Europese concerns zijn onderworpen." Volgens Barroso heeft dat niets met protectionisme te maken, waar wel de zorg om een open, eerlijke concurrentie mogelijk te maken. De Commissie wil dus dat energieconcerns die in Europa investeren, in eigen land eveneens zijn opgesplitst. In de wandelgangen van de Commissie kreeg deze passus de Gazprom-clausule mee. Vooral het Russisch staatsbedrijf wordt door deze maatregel geviseerd, maar officieel wordt het door de Commissie niet toegegeven. (belga/vsv)

Lees meer