Ursula von der Leyen, de Duitse voorzitter van de nieuwe Europese Commissie, heeft vanochtend in het Europees Parlement het werkprogramma van haar Commissie voorgesteld.
AFP Ursula von der Leyen, de Duitse voorzitter van de nieuwe Europese Commissie, heeft vanochtend in het Europees Parlement het werkprogramma van haar Commissie voorgesteld.

Europese Commissie kan aan de slag met ambitieus programma: “Green Deal is hard nodig”

De strijd tegen klimaatverandering is een existentiële kwestie voor de nieuwe Europese Commissie. Een ‘Green Deal’ om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te krijgen is daarom hard nodig. Dat zei Ursula von der Leyen, de Duitse voorzitter van de nieuwe Europese Commissie, vanochtend in het Europees Parlement waar ze het werkprogramma van haar Commissie voorstelde. Het Europees Parlement verleende nadien met ruime meerderheid haar steun aan de Commissie-von der Leyen, waardoor die op 1 december van start kan gaan.

Von der Leyen zet haar 27 leden tellende ploeg - het Verenigd Koninkrijk wil geen commissaris afvaardigen - in de markt als "een geopolitieke Commissie". "We zullen in allianties investeren, maar zullen ook altijd de Europese belangen verdedigen.”

De Commissie zal tijdens de eerste weken van haar ambtstermijn een absolute prioriteit maken van de strijd tegen klimaatverandering, maakte von der Leyen duidelijk. "Hoe kan dit geen existentieel debat zijn als Venetië onder water staat en de Portugese bossen in brand? Akkoord, deze fenomenen hebben zich al eerder voorgedaan, maar nog nooit met zoveel intensiteit en zoveel regelmaat.”

Ze kondigde een Europese 'green deal' aan, die tegelijk als groeistrategie zal dienen. Het plan moet de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen het midden van de eeuw tot nul reduceren, maar die omslag moet ook voor iedereen verteerbaar en betaalbaar zijn, benadrukte von der Leyen. Ze kondigde in die context een "transitiemechanisme" aan. De Green Deal moet nieuwe banen, technologieën, schone energie, minder uitstoot en mondiale standaarden opleveren “ten dienste van burgers”, aldus von der Leyen. Daarvoor zijn “massale investeringen nodig”, zei ze. “We hebben geen moment te verliezen.”

Migratie

Ze ging ook in op de meerjarenbegroting, die "niet zomaar een boekhoudkundige oefening mag zijn". Dat lijkt een sneer naar landen als Duitsland en Nederland, die in het begrotingsdebat ijveren voor een stevig rem op de uitgaven. "Ons budget moet betekenisvol gemoderniseerd worden, want de wereld van zeven jaar geleden zag er helemaal anders uit dan de wereld van over zeven jaar." Wat de nationale begrotingen betreft, zei von der Leyen dat de in het Stabiliteits- en Groeipact geïntegreerde flexibiliteitsclausule moeten worden gebruikt "om onze economieën de kans te geven te groeien". Ook investeringen moeten gestimuleerd kunnen worden.

Wat betreft migratie en asiel is het noodzakelijk dat er een einde komt aan de patstelling tussen de lidstaten, aldus von der Leyen. Zij wees op de noodzaak het asielsysteem te hervormen, op een solidaire manier en met sterkere buitengrenzen. “Maar Europa zal altijd onderdak bieden aan mensen die internationale bescherming nodig hebben.” Wie mag blijven, moet geïntegreerd worden, maar wie niet mag blijven, moet terugkeren, zei ze. "Het wrede zakenmodel van de smokkelaars moeten worden gebroken."

Tegengewicht

“De wereld heeft ons leiderschap meer dan ooit nodig”, zei von der Leyen ook. Haar “geopolitieke” commissie zal zich dan ook inzetten voor de “betere mondiale orde die Europese burgers willen”. Ze wil dat Europa meer tegengewicht kan bieden aan de grootmachten VS, Rusland en China.

Ook op het vlak van digitalisering en databescherming zijn er veel ambities. Dat persoonlijke gegevens van Europeanen met elke klik in de VS terechtkomen noemde ze geen goede toestand. “Het gaat erom dat wij de regels opstellen. Dat is een absolute prioriteit.”

Maand vertraging

Het Europees Parlement keurde de nieuwe Europese Commissie na het debat goed. Het dagelijks EU-bestuur kan daardoor, met een maand vertraging en zonder Britse commissaris, op 1 december aan de slag.

Het parlement stemde met 461 stemmen voor, 157 tegen en 89 onthoudingen voor het team-Von der Leyen dat inclusief haarzelf vijftien mannen en twaalf vrouwen telt. Er waren 376 stemmen nodig.

In 2014 stemde het parlement met 423 stemmen voor, 209 tegen en 67 onthoudingen voor de commissie onder leiding van Jean-Claude Juncker.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer