2
UNKNOWN

Geen Europees vergelijk over uitstoot auto's

De Europese milieuministers hebben veel kritiek op het Commissievoorstel inzake de verminderde CO2-uitstoot van personenwagens. Landen als Duitsland, Oostenrijk, Zweden en Tsjechië willen dat zwaardere auto's een grotere uitstoot krijgen en dat de boetes worden verlaagd. Italië en Nederland willen het tegendeel. België liet bij monde van Vlaamse milieuminister Hilde Crevits weten dat het achter het Commissievoorstel staat. Verschillende lidstaten drongen er op aan dat het systeem niet in 2012 maar pas in 2015 van start gaat.

Ruzie
In de Europese Unie wordt al jaren over de CO2-stoot van personenwagens geruzied. Reeds in 1995 schoof de EU-Commissie een plan naar voor dat de uitstoot in 2008 tot gemiddeld 140 gram/km zou verminderen. Dat zou op vrijwillige basis gebeuren, maar het doel werd niet gehaald. In 2004 bedroeg de gemiddelde uitstoot nog steeds 162 gram/km. Op 19 december 2007 kwam de EU-Commissie met een nieuw voorstel naar buiten. Tegen 2012 moest gemiddeld 130 g CO2/km gehaald worden. Verder diende een verdere daling van 10 procent gerealiseerd te worden. Echter niet via vernieuwde motortechnologie.

Doelstelling opleggen
In tegenstelling tot 1995 wil de EU-Commissie de doelstelling nu verplicht opleggen. Er komen dus sancties en boetes voor de autoconstructeurs. Om een gemiddelde uitstoot van 130 g/km te halen, spreidde de EU-Commissie de inspanning over de gewichtsklasse van de auto's uit. Zwaardere auto's moesten wel CO2-uitstoot inleveren, maar mogen in 2012 nog steeds boven de 120 g/km uitstoten. Die verdeling zet bij vele lidstaten kwaad bloed.

Hevige kritiek
Op de raadsvergadering van de milieuministers, werd het Commissievoorstel op alle wezenlijke punten onder vuur genomen. Lidstaten, zoals Duitsland waar vooral zwaardere wagens gefabriceerd worden, bepleiten een andere lastenverdeling. Een kleinere inspanning dus voor de grotere wagens. Ook de hoogte van de boetes werd systematisch bekritizeerd. Hier ook haalde Duitsland fors uit. Tenslotte was er de timing. Landen als Polen, Tsjechië en Spanje oordeelden dat 2012 niet haalbaar is en verdaagd moeten worden. Tot 2015. Voor Duitsland is 2012 wel aanvaardbaar.

"Belangrijk plan"
EU-Commissaris Stavros Dimas wees nog eens op het belang van het plan. "Op deze manier, aldus Dimas, kunnen we jaarlijks 630 miljoen ton CO2-uitstoot vermijden." Volgens de Commissaris is dat evenveel als de uitstoot van Frankrijk en Zweden samen in 2005. Zoals bekend is het baantransport voor 20 procent van de Europese CO2-uitstoot verantwoordelijk. Dimas wees ook op het belang van de boetes. "Die moeten, aldus Dimas, voldoende hoog zijn anders blijft het bij mooie intenties."

Verder kijken
Nogal wat lidstaten wezen erop dat men nu reeds verder dan 2012 moet kijken. De Nederlandse minister Jacueline Cramer bepleitte een gemiddelde uitstoot van 80 g/km in 2020. Denemarken hield het bij 100 gram. Ook minister Crevits verklaarde zich akkoord met doelstellingen op langere termijn, maar ze schoof geen concreet cijfer naar voor.

Moeilijk vergelijk bereiken
Gegeven de grote meningsverschillen kan er aan getwijfeld worden dat Raad en Parlement nog tijdens deze legislatuur een vergelijk vinden. (belga/vsv)

2
UNKNOWN

Lees meer