2 Professor Cassiman (rechts) bij de voorstelling van zijn onderzoek vandaag.
AFP Professor Cassiman (rechts) bij de voorstelling van zijn onderzoek vandaag.

Hoofd Henri IV van Frankrijk toch van iemand anders

Een onderzoek van de Leuvense professor Jean-Jacques Cassiman heeft aangetoond dat het hoofd van Henri IV van Frankrijk (1553-1610) en het bloed op de zakdoek van Lodewijk XIV (1754-1793) niet overeenkomen met het DNA van de Bourbon-dynastie. Hiermee weerlegt hij de beweringen van Franse en Spaanse onderzoekers.

Franse relikwieverzamelaars beweerden in het bezit te zijn van het gemummificeerde hoofd van Henri IV van Frankrijk en een zakdoek met het bloed op van Lodewijk XVI. Franse en Spaanse onderzoekers bevestigden de identiteit.

Maar enkele historici hechtten weinig geloof aan dat onderzoek en klopten aan bij professor Jean-Jacques Cassiman, expert forensische identiteit, verbonden aan de KU Leuven.

Cassiman en zijn onderzoekers vergeleken de DNA-resten op het hoofd en op de zakdoek met nog drie in leven zijnde afstammelingen van de Bourbon-dynastie, op zoek naar genetische verwantschap.

"Geen verwantschap"
De conclusies van Cassimans onderzoek zijn klaar en duidelijk. Er is geen sprake van verwantschap aan vaderszijde of aan moederszijde. Dit deed Cassiman besluiten dat het gemummificeerde hoofd niet aan Henri IV toebehoorde en dat het niet Lodewijks bloed is dat zich op de zakdoek bevindt. De bevindingen werden vorige week al bekendgemaakt, maar vandaag toegelicht op een persconferentie.

Net zoals deze bevindingen schenkt de manier waarop het onderzoek werd gevoerd voldoening. "De studie toont aan dat een nauwkeurige genetische identificatie van historische overblijfselen een DNA-typering vereist van levende personen die langs vaders- of moederszijde verwant zijn met de vermoedelijke 'donor' van de overblijfselen", besluit het persbericht.

Napoleon
Het is niet de eerste keer dat Cassiman in Frankrijk genetisch onderzoek verricht naar dergelijke mythes. In 1998 toonde hij aan dat Karl Wilhelm Naundorff zeker geen nazaat van de Bourbons was en dus ook niet zoals beweerd Lodewijk XVII. In 2004 bewees hij dat een hart, dat in Parijs bewaard wordt, wel degelijk toebehoorde aan Lodewijk XVII. In 2004 vroegen Franse historici hem om te gaan of het stoffelijk overschot van Napoleon in Parijs wel degelijk dat van Napoleon is, maar de Franse overheid gaf hiervoor geen toelating.

2 Henri IV.
kos Henri IV.

Lees meer