Robert Gates houdt de boot af.
UNKNOWN Robert Gates houdt de boot af.

Republikeinen steunen eventuele Israëlische aanval op Iran

Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben een resolutie ingediend waarin ze openlijk steun betuigen aan een eventuele Israëlische aanval op Iran. Bijna een derde van de leden van de Grand Ole Party in het House of Representatives heeft de tekst al getekend. H.Res. 1553 stelt dat, om de veiligheid van Israël te verzekeren, "alle noodzakelijke middelen, inbegrepen het gebruik van militair geweld" aangewend moeten worden.
 
De resolutie doet denken aan de tekst waarmee de neoconservatieve groepering Project for a New American Century (PNAC) in 1998 uitpakte. Daarin vroegen de ondertekenaars toenmalig president Clinton dringend militaire actie tegen Irak te ondernemen omdat dat land met zijn (zoals later bleek vermeende) programma van massavernietigingswapens "de wereld bedreigde".
 
Militaire actie
Nadat de VS de VN-Veiligheidsraad konden overtuigen het embargopakket tegen Iran te verscherpen en Washington en Brussel daarna de duimschroeven nog sterker aanhaalden, is het aantal oproepen in Washington en Tel Aviv om Iran met harde (militaire) hand aan te pakken weer drastisch gestegen. Die oproepen komen opnieuw van de neocons, van wie velen sleutelposities bezetten in de regeringen-Bush.

Defensieminister Robert Gates, nochtans ook een Republikein, en hoge militaire functionarissen houden de boot af. Zij twijfelen zowel aan de capaciteit van de VS om er nog een oorlog bij te doen als aan het gunstig effect van bombardementen op Iran. In Israël wordt betoogd dat Iran een "existentieel gevaar" vormt voor de joodse staat. (belga/sam)

Lees meer