2
UNKNOWN

Machtige vrouwen vragen erkenning voor hun stabiliserende rol

"De situatie van de mensheid kan niet verbeteren zonder een verbetering van de situatie van vrouwen". Met die slogan zette de Amerikaanse buitenlandminister Condoleezza Rice de toon van een conferentie over de stabiliserende rol die sterke vrouwen kunnen spelen in conflictsituaties.

Machtige vrouwen
Naar aanleiding van de internationale vrouwendag bogen enkele van de machtigste vrouwen ter wereld zich in Brussel over de hedendaagse machtspositie van vrouwen. Naast Rice gaven onder meer de Oekraïense premier Julia Timosjenko, de first lady van Egypte en de Finse presidente Tarja Halonen acte de présence.

Hun conclusie: vooral op regionaal vlak wordt de rol van vrouwen bij de stabilisering van conflicten en de wederopbouw van door oorlog en natuurrampen getroffen gebieden nog steeds schromelijk onderschat. "Maatschappijen met machtige vrouwen presteren beter, maar op vele plaatsen hebben vrouwen nog steeds onvoldoende toegang tot onderwijs, politiek en het zakenleven", zei Rice.

Zetels
Een rapport van de Europese Commissie bevestigt die indruk. Mannen bezetten 90 procent van de zetels in de raden van bestuur van de Europese topbedrijven en tweederde van die bedrijven wordt ook door mannen geleid. Bovendien is de centrale bank in alle 27 lidstaten van de Europese Unie in mannelijke handen en bezetten vrouwen slechts een kwart van de parlementszetels en de ministerposten in deze lidstaten.

Het aantal vrouwelijke parlementsleden in Europa steeg in het bestek van één decennium van 16 tot 24 procent, maar dat is volgens het rapport onvoldoende. Vrouwen moeten volgens de studie minstens 30 procent van de parlementszetels bezetten om aanzienlijke invloed uit te oefenen op het politieke beleid. Het Europese Parlement is één van de weinige parlementaire vergaderingen die deze drempel haalt.

Nieuwe topjobs
Toch moeten ook de Europese instellingen de hand in eigen boezem steken. Eind dit jaar worden drie nieuwe topjobs verdeeld, maar op het lijstje van topkandidaten prijkt vooralsnog geen enkele vrouw. Onder meer de Zweedse eurocommissaris Margot Wallström maakte onlangs haar beklag over deze gang van zaken. Eurocommissaris voor Sociale Zaken Vladimir Spidla trad haar bij en verklaarde dat minstens één van de drie functies naar een vrouw moet gaan. (belga/gb)

2
UNKNOWN

Lees meer