THINKSTOCK

Nederlandse artsen huiveren voor euthanasie bij dementen

Als iemand kanker heeft of een andere ernstige aandoening, noemen Nederlandse artsen hulp bij zelfdoding zeker denkbaar. Bij patiënten met psychische klachten of dementie zien beduidend minder artsen het zitten om euthanasie te plegen. Dat blijkt uit een enquête onder 1.456 artsen in Nederland, uitgevoerd door het academisch ziekenhuis VUmc in Amsterdam, in samenwerking met het AMC en Erasmus MC.

Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in Journal of Medical Ethics. Hoewel de enquête in 2011 is gehouden onder huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en ziekenhuisspecialisten, zijn de uitkomsten volgens de onderzoeker nog steeds representatief.

Een ruime meerderheid van de Nederlandse artsen, 86 procent, is bereid om euthanasie uit te voeren. Dat geldt vooral voor huisartsen (93 procent) en specialisten ouderengeneeskunde (87 procent) en in mindere mate voor ziekenhuisspecialisten (74 procent).

Onderscheid in bereidheid tussen aandoeningen
Er is wel een duidelijk onderscheid in de bereidheid tussen de aandoeningen die een patiënt heeft. 27 procent van de artsen zou een euthanasieverzoek inwilligen van iemand die lijdt aan het leven, ongeveer een derde zou dat doen bij iemand met een psychiatrische aandoening, vier op de tien bij iemand met beginnende dementie en 29 procent bij iemand met gevorderde dementie. Daar tegenover staat dat ruim acht op de tien artsen bereid zouden zijn euthanasie te plegen als iemand een ernstige lichamelijk aandoening heeft zoals kanker.

Een reden dat artsen meer moeite hebben met het eventueel uitvoeren van euthanasie bij mensen met psychische klachten, is volgens het onderzoek twijfel in hoeverre het lijden ondraaglijk is. Bij mensen met dementie is het al helemaal lastig aan te tonen of er sprake is van lijden, omdat er niet goed meer gecommuniceerd kan worden.

De in 2012 opgerichte Nederlandse Levenseindekliniek krijgt ieder jaar meer euthanasieverzoeken van mensen met psychische klachten omdat de eigen huisarts het verzoek niet wil honoreren.

Lees meer