Volgens John Swinney (l.) is de analyse van het Britse ministerie van de pot gerukt. "Maar hoeveel kost een onafhankelijk Schotland dan?", reageert Danny Alexander (r.).
Wikimedia Commons Volgens John Swinney (l.) is de analyse van het Britse ministerie van de pot gerukt. "Maar hoeveel kost een onafhankelijk Schotland dan?", reageert Danny Alexander (r.).

Niemand weet hoeveel Schotse onafhankelijkheid kost

In het Verenigd Koninkrijk is een rel ontstaan over de kostprijs van een onafhankelijk Schotland. Het Britse ministerie van Financiën schat de kosten voor het opzetten van de nodige overheidsdiensten op 1,5 miljard pond (1,85 miljard euro). Volgens een analyse van de London School of Economics zou dat zelfs het dubbele kunnen zijn. Het Schotse bestuur noemt de bedragen van de pot gerukt en beschuldigt het ministerie van het verspreiden van foutieve informatie. "Maar hoeveel kost een onafhankelijk Schotland dan? Dat wil niemand zeggen", klinkt het in Londen.

Het bedrag van 1,5 miljard pond (1,85 miljard euro) dat het Britse ministerie vooropstelt, is volgens de BBC gebaseerd op onderzoek naar de kostprijs van het opzetten van een onafhankelijke staat in Quebec. Die werd geschat op 1 procent van het bruto binnenlands product.

Maar, zo stelt het ministerie van Financiën in haar analyse, de kosten zouden zelfs bijna het dubbele kunnen bedragen. Het Britse ministerie beweert dat Schotse ministers 180 overheidsorganen willen creëren. Dat leidde de London School of Economics tot een bedrag van 2,7 miljard pond (3,33 miljard euro), gebaseerd op een schatting dat elk nieuw departement 15 miljoen pond (18,5 miljoen euro) zou kosten.

Hoewel ze zelf een bescheidener schatting maakte, noemt het ministerie dat bedrag niet onrealistisch.

Vraagtekens
Het Schotse bestuur ontkent echter dat het ooit gewag heeft gemaakt van 180 overheidsorganen en plaatst grote vraagtekens bij de accuraatheid van deze analyse. "In het witboek Scotland's Future staat niets vermeld over de creatie van 180 departementen of overheidsorganen", schreef Schots kabinetssecretaris voor Financiën John Swinney in een brief aan het Britse ministerie van Financiën. "Een eenvoudige vergelijking met de 24 Britse overheidsdepartementen toont dat deze bewering van de pot gerukt is."

Swinney beschuldigt het Britse ministerie van het verspreiden van verkeerde informatie en eist dat de regering een onderzoek beveelt. "Het is belangrijk dat de mensen juist geïnformeerd zijn wanneer ze op 18 september een keuze moeten maken tijdens het referendum", stelt hij.

"Maar wat is die juiste informatie dan?", vraagt Danny Alexander, hoofdsecretaris van Britse Financiën, zich af. "Het Schotse bestuur wil het Verenigd Koninkrijk verlaten, maar blijkbaar wil niemand zeggen hoeveel de voorziene kosten voor een onafhankelijk Schotland bedragen. Als deel van ons land geniet Schotland van een sterk en stabiel belasting- en uitkeringsstelsel. Onze uitvoerige analyse toont aan dat de Schotse belastingbetaler veel beter af is wanneer we samen blijven."

Lees meer