Obama bijna van zijn melk gebracht door opperrechter

Ofschoon een presidentiële inauguratie in de VS zorgvuldig is voorbereid, sterke tradities heeft en voorzitter John Roberts van het Amerikaanse Hooggerechtshof zich weinig in het openbaar heeft vergaloppeerd, heeft hij vandaag Barack Obama toch een pad in de korf gelegd.

De presidentiële eed staat in de grondwet van de Verenigde Staten van Amerika ingeschreven. Bij de eedaflegging zegt de voorzitter van het Hooggerechtshof zinnen voor, waarop de kandidaat-president de opperrechter nazegt.

Obama hield zich aan geijkte tekst

Maar Roberts goochelde wat met de volgorde van enkele woorden, duidelijk tot verrassing van Obama. Die hield zich echter aan de geijkte tekst.

ABC stipt daarbij aan dat Roberts niet de eerste opperrechter was die een presidentiële beëdiging wat in de war stuurt. Zo slaagde William Howard Taft, die zelf president was geweest, er bij in de inzwering van Herbert Hoover in een verkeerd woord in te fluisteren aan de man die later een plein in de Leuvense binnenstad naar hem zag vernoemd. (belga/mvdb)

Opperrechter John Roberts haalde enkele woorden door elkaar.
UNKNOWN Opperrechter John Roberts haalde enkele woorden door elkaar.

Lees meer