2
UNKNOWN

Obama en Medvedev tekenen historisch wapenverdrag in Praag

De Amerikaanse president Barack Obama en zijn Russische ambtgenoot Dmitri Medvedev hebben in Praag een nieuwe START-verdrag ondertekend voor een aanzienlijke afbouw van de kernarsenalen van de twee landen. Beide landen kwamen onlangs overeen dat ze onder meer hun strategische voorraad kernwapens met 30 procent willen reduceren.

Momenteel beschikken de Amerikanen over meer dan tweeduizend wapens met een nucleaire lading. De Russen zouden dan weer bijna drieduizend kernwapens hebben. Dit betekent dat beide landen samen meer dan 90 procent van alle kernwapens op aarde hebben. Het oorspronkelijke idee bestond eruit om het wapenarsenaal van beide landen te halveren, maar dit bleek niet mogelijk.

Het nieuwe verdrag is de opvolger van het zogenaamde START-verdrag van 1991, dat op 5 december 2009 afliep, en zal voor tien jaar gelden. Moskou en Washington verbinden zich elk ertoe hun kernkoppen tot 1.550 terug te brengen, een verlaging van 74 procent vergeleken met het START-verdrag dat in 1991 werd ondertekend en dat eind 2009 afliep.

Amerikaans afweerschild
Deze voormiddag zaten de Amerikaanse en Russische president rond de tafel over het Iraanse nucleaire dossier en ook het Amerikaanse afweerschild in Europa zou ter sprake kunnen komen. Na de ondertekening van het verdrag zullen Obama en Medvedev antwoorden op vragen van de aanwezige pers.

Later deze namiddag zal Obama dineren met elf Centraal- en Oost-Europese staats- en regeringsleiders. "Dat de EU niet is uitgenodigd bewijst weer maar eens dat de Europese Unie een gemeenschappelijk buitenlandbeleid moet aannemen zodat Obama weet wie hij moet bellen of uitnodigen", vindt liberaal fractieleider in het EU-parlement Guy Verhofstadt.

Erfenis van Koude Oorlog
Het is trouwens geen toeval dat Tsjechië werd uitgekozen als locatie voor de ondertekening van het verdrag. Vorig jaar deed Obama net in dat land zijn streven naar een kernwapenvrije wereld uit de doeken. Hij zei toen dat de VS, het enige land dat ooit kernwapens inzette, een morele verantwoordelijkheid heeft om in actie te komen. Ook noemde hij kernwapens toen "de gevaarlijkste erfenis van de Koude Oorlog".

Het nieuwe verdrag moet zowel door de Doema (het Russische Lagerhuis) als door de Amerikaanse Senaat bekrachtigd worden voordat het in werking kan treden. (anp/afp/ka/adb)

2 De Amerikaanse president Barack Obama met zijn Russische collega Dmitri Medvedev.
UNKNOWN De Amerikaanse president Barack Obama met zijn Russische collega Dmitri Medvedev.

Lees meer