2 De Nederlandse premier Rutte (VVD).
REUTERS De Nederlandse premier Rutte (VVD).

Premier Rutte schrapt omstreden zorgpremie

In Nederland heeft premier en VVD-leider Mark Rutte vandaag zijn verontschuldigingen aangeboden voor de verwarring die is ontstaan over de invoering van de omstreden inkomensafhankelijke zorgpremie. De maatregel leidde tot veel protest, vooral onder de VVD-aanhang, en is intussen afgeschaft.

"Ik heb een fout gemaakt en zie erop toe dat deze fout wordt hersteld", zei Rutte, die tijdens de kabinetsformatie namens de VVD de onderhandelingen voerde met de PvdA. Ook PvdA-leider Diederik Samsom trok het boetekleed aan.

Storm van kritiek
VVD en PvdA besloten vandaag onder druk van de storm van kritiek het regeerakkoord aan te passen. De zorgpremie is van tafel, maar het principe van nivellering (het verkleinen van de inkomensverschillen in Nederland) blijft bestaan. Rutte en Samsom bevestigden dat er de komende jaren met de kabinetsplannen sprake is van een verschuiving van een "aantal miljarden" van de hoge naar de lage inkomens.

De loonbelasting gaat geleidelijk omhoog, er komt een hogere heffingskorting en arbeidskorting voor de lage inkomens, voor de hogere inkomens worden deze kortingen afgebouwd en er wordt 250 miljoen euro weggehaald bij infrastructuur en geïnvesteerd in de sociale zekerheid. "In essentie wordt daarmee hetzelfde beoogd en bereikt als bij de zorgpremie", zo kwamen de Nederlandse partijen VVD en PvdA vandaag overeen.

Nieuwe akkoord
Volgens PvdA-leider Diederik Samsom gaan de middeninkomens met het nieuwe akkoord er iets op vooruit of achteruit. De hoge inkomens worden iets minder hard geraakt en dat geldt zeker voor de inkomens tussen 60.000 en 70.000 euro per jaar. De mensen in de bijstand gaan er iets op vooruit.

VVD en PvdA bereikten hun akkoord na urenlang overleg, nadat het Centraal Planbureau (CPB) de doorrekeningen van alternatieven voor het zorgpremieplan had doorgerekend.

2 Diederik Samsom (PvdA)
REUTERS Diederik Samsom (PvdA)

Lees meer