Diederik Samsom (PvdA) en premier Mark Rutte.
REUTERS Diederik Samsom (PvdA) en premier Mark Rutte.

PvdA stemt in met regeerakkoord, Rutte II is een feit

Het congres van de Nederlandse sociaaldemocratische Partij van de Arbeid (PvdA) stemt in met het regeerakkoord en met deelname aan een regering met de conservatief-liberale VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie). Een resolutie van het partijbestuur daarover werd door het congres in Den Bosch vandaag met grote meerderheid gesteund. Ondertussen werd de oprichtingsvergadering van Rutte II al afgerond.

Er waren echter wel opmerkingen en kritische kanttekeningen over de resulotie. Die gingen onder meer over het verkorten van de WW-duur (werkloosheid), over de bezuiniging van 1 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking, over de integratiemaatregelen en over het schrappen van de financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken. Maar slechts een enkeling keert zich tegen deelname aan een regering met de VVD.

Partijleider Diederik Samsom ging in op de meeste vragen en opmerkingen. Na de stemming over het regeerakkoord en regeringsdeelname, stemmen de aanwezige leden nog over enkele tientallen moties die een oproep vormen aan de PvdA-Tweede Kamerfractie.


Beëdiging
Omdat de overgrote meerderheid de resulotie steunde, lag de weg open naar Rutte II. Ondertussen werd de oprichtingsvergadering van de nieuwe regering met de beoogde ministers van VVD en PvdA al afgerond. De 13 ministers zijn na het zogeheten 'constituerend beraad' in een busje naar het Catshuis gereden voor een informeel diner, waar ook de staatssecretarissen en de fractievoorzitters van VVD en PvdA aansluiten.

Maandag volgt dan de officiële beëdiging door koning Beatrix. Die ceremonie in Paleis Huis ten Bosch zal voor het eerst openbaar zijn en live te volgen op televisie en internet. Voorheen vond de ceremonie plaats in beslotenheid en werd de nieuwe ploeg pas na afloop aan de wereld getoond. De openbare beëdiging was een wens van een meerderheid van de Kamer.

VVD verliest fors
Maar ondanks het akkoord is de VVD na een week van commotie over de inkomensafhankelijke zorgpremie gekelderd in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Ten opzichte van de peiling van vorige week levert de partij 11 zetels in. Coalitiepartner PvdA zag 1 zetel verdampen in vergelijking met vorige week.

De Hond stelt niet eerder te hebben gezien dat een partij binnen zo'n korte tijd zo veel zetels verliest. "Terwijl vorige week nog meer dan 85 procent van de kiezers van de VVD aangaf voor hen te zullen stemmen, was dat op 2 november nog maar 55 procent", schrijft hij op zijn website. De afgelopen week deed vooral de PVV, de partij van Geert Wilders, goede zaken. Zijn virtuele winst bedroeg 4 zetels.

Lees meer