Rand Paul, senator voor de staat Kentucky.
EPA Rand Paul, senator voor de staat Kentucky.

Rand Paul: "Het is niet aan de overheid om de wetten van het huwelijk te dicteren"

Rand Pauls antwoord op de legalisering van het homohuwelijk: privatiseer het huwelijk

Volgens Rand Paul, Republikeins presidentskandidaat en senator voor de staat Kentucky, is het huwelijk geen aangelegenheid van de staat, maar eerder een basisrecht. Na de legalisering van het homohuwelijk vraagt hij zich dan ook af "of de tijd niet is gekomen om te onderzoeken of een erkenning van het huwelijk door de overheid wel zo'n goed idee is".

Rand Paul, Junior Senator van de staat Kentucky, is niet tevreden over de recente legalisering van het homohuwelijk door het Federaal  Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. Volgens hem zou de uitspraak de vrijheid van mensen beperken om het huwelijk als een persoonlijk contract te zien dat ze volgens hun eigen normen en waarden kunnen invullen.

"Hoewel ik het niet eens ben met de herdefiniëring van het huwelijk zoals dat door het Amerikaanse Hooggerechtshof werd uitgesproken, geloof ik wel dat alle Amerikanen het recht hebben om een contract met elkaar af te sluiten - of dat er nu één in de persoonlijke of economische sfeer is." Hoe ze dat contract precies invullen of wat ze onder het huwelijk verstaan is volgens hem 'een persoonlijke keuze' waar de overheid geen al te grote in hand in zou mogen hebben.

Religieuze vrijheid

Om die reden vindt hij de recente legalisering van het homohuwelijk door het Federaal Hooggerechtshof dan ook geen goede zaak. "Wanneer de overheid de beslissende macht krijgt in een dermate persoonlijke kwestie als het huwelijk, dreigt het gevaar dat mensen een definitie van hun persoonlijk contract wordt opgedrongen dat indruist tegen hun religieuze of andere overtuigingen", zegt hij. 

Volgens Paul zou de legalisering van het homohuwelijk er bovendien voor zorgen dat de wetgevende en rechterlijke macht in het vaarwater van kerk en religie terecht komt, iets wat volgens de senator absoluut ongeoorloofd is. "De overheid zou mensen er niet van moeten weerhouden contracten met elkaar aan te gaan, maar zou ook de definitie en inhoud van dat contract niet al bij voorbaat voor hen moeten uitstippelen."

'Kan een overheid die de definitie van een huwelijk bepaalt, onze religeuze vrijheid en vrijheid van meningsuiting nog wel garanderen?'

Rand Paul, Republikeins presidentskandidaat

Grondbeginselen

Paul vraagt zich dan ook af of de erkenning van 'het huwelijk' door de overheid überhaupt wel zo'n goede zaak is. Aan de ene kant stelt hij het wettelijk statuut van het huwelijk in vraag: welke voordelen brengt de burgerlijk 'gehuwde' staat voor koppels met zich mee, en is dat wel fair ten op zichte van mensen die niet in de echt verbonden zijn? Ten tweede betwist hij ook of een overheid die preciseert wat een huwelijk behoort te zijn, haar overige taken nog wel naar behoren kan vervullen: "Kan zo'n overheid onze vrijheid van meningsuiting en onze religieuze vrijheid nog wel verdedigen en garanderen?"

Volgens Paul is het dan ook dringend tijd dat de Verenigde Staten haar wettelijke bevoegdheden opnieuw in vraag stelt en terugkeert naar de oorspronkelijke geest van de grondwet. "Om onze rechten te beschermen moeten we goed begrijpen hoe ze tot stand kwamen, wie ze ons verleend heeft en welke instanties ons kunnen helpen ze te herstellen." De overheid is er volgens hem niet om de grondwet te bepalen, wel om de rechten die erin zijn opgenomen te beschermen.

Lees meer