photo news

Recordaantal immigranten in Duitsland in 2014

In 2014 bereikte het aantal immigranten in Duitsland een record: 10,9 miljoen. Dat meldt het Duitse instituut voor Statistiek. De cijfers worden sinds 2005 bijgehouden.

In vergelijking met 2013 gaat het om een toename met 3,7 procent, in vergelijking met 2011 gaat het om een miljoen, of 10,6 procent, immigranten meer.

Een vijfde van de 80,9 miljoen Duitsers heeft een migratie-achtergrond. Bij die groep van 16,4 miljoen mensen worden ook kinderen van immigranten meegeteld. Meer de helft van hen (56 procent) heeft een Duits paspoort. Het gaat voor die groep om een stijging met 3 procent.

Het opleidingsniveau van de immigranten die sinds 2011 naar Duitsland zijn getrokken is duidelijk hoger dan zij die voor 1990 naar het land kwamen. Opvallend veel van hen kwamen uit EU-landen, en daarbij spelen de uitbreiding van de EU naar het oosten en de financiële crisis in het zuiden van Europa een belangrijke rol. "Sinds de financiële crisis van 2008 zijn de redenen om naar Duitsland te komen duidelijk veranderd", aldus de statistici. Voornaamste reden is niet langer gezinshereniging, maar de zoektocht naar werk.

Lees meer