UNKNOWN

Strijd tegen malaria komt drie miljard euro te kort

Donorlanden en hulporganisaties trekken nu per jaar ongeveer 1,5 miljard euro uit in de strijd tegen malaria. Dat is tien keer meer dan in 2000, maar nog altijd drie miljard minder dan wat nodig is om alle potentiële slachtoffers te helpen, meldt het kinderfonds van de VN, Unicef, in een nieuw rapport.

In de strijd tegen malaria is volgens het rapport de afgelopen tien jaar flinke vooruitgang geboekt, maar om de ziekte definitief een halt toe te roepen moet er nog veel werk verzet worden. Malaria werd in 2008 wereldwijd vastgesteld bij 250 miljoen mensen.

Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) kwamen bijna een miljoen van hen, voornamelijk kinderen, door de ziekte te overlijden. Negentig procent van de sterfgevallen deed zich voor in Zuidelijk Afrika.

Wereldwijde afspraken
"We hopen dat we de doelen van het Roll Back Malaria Partnership voor dit jaar kunnen halen", vertelt Nicholas Alipui, de verantwoordelijke Unicef-directeur. "Het aantal doden door malaria moet in 2015 tot bijna nul gereduceerd zijn."

Het Roll Back Malaria Partnership is een coalitie van regeringen, VN-instellingen, ngo's, universiteiten en bedrijven. Het streeft ernaar om er tegen 2015 voor te zorgen dat niemand nog moet sterven aan malaria. Om aan de doelstelling te kunnen voldoen, had het Malariapartnerschap internationale donoren opgeroepen om alleen al dit jaar 4,5 miljard euro te geven aan de strijd tegen malaria. Omdat slechts een derde van dit bedrag momenteel jaarlijks binnen komt, is het niet mogelijk om al de noodzakelijke investeringen te doen.

Vooruitgang
Volgens het rapport is de productie van geïmpregneerde muskietennetten de afgelopen jaren vervijfvoudigd. De insectenwerende muskietennetten zijn een uiterst effectief middel in de strijd tegen malaria. Volgens Unicef zijn door de netten vanaf het jaar 2000 al bijna een miljoen minder mensen gestorven aan malaria.

In een land als Nigeria is meer dan de helft van de muskietennetten die volgens het actieplan nodig zijn, inmiddels verstrekt. Voor de overige 47 miljoen netten die in het land moeten worden uitgedeeld, is nog geen geld.

Het rapport meldt verder dat er nog te weinig vooruitgang is geboekt op het gebied van diagnose en behandeling. Het aantal patiënten dat een combinatietherapie op basis van artemisinine (CTA) kreeg aangeboden, is weliswaar flink gestegen, maar de groei is kleiner dan voorzien. De combinatietherapie biedt momenteel de grootste genezingskans.

Oorzaken
De tegenvallende groei heeft verschillende redenen. In de eerste plaats zijn de plaatselijke gezondheidszorg en infrastructuur vaak niet toereikend. Vervolgens is het stellen van de juiste diagnose een probleem, waardoor patiënten die niet lijden aan malaria, maar aan een andere ziekte behandeld worden met de CTA-therapie.

Daarnaast worden in veel landen in Zuidelijk Afrika nog steeds andere, minder effectieve medicijnen gebruikt. In sommige landen ligt het gebruik van de CTA-therapie zelfs onder de tien procent.

De belangrijkste oorzaak is echter de kostprijs van de CTA-therapie. De medicijnen zijn duur en daardoor vaak niet toegankelijk voor de arme bevolking. "Families kunnen vlak naast het ziekenhuis wonen, maar geen middelen hebben om er binnen te gaan", zegt Alipui. "Daarom is het ons streven om ook de arme, stedelijke bevolking te bereiken en te behandelen." (ips/gb)

Lees meer