3
AP

Toespraak Macron: “Vanaf vandaag herstel van orde en eendracht in het land”

Een half jaar na het ontstaan van het protest van de 'gele hesjes’, die al 23 weekends op rij voor het behoud van koopkracht betogen, presenteerde de Franse president Macron vanavond zijn langverwachte antwoord tijdens een 2,5 uur durende toespraak en persconferentie. Zoals verwacht belooft Macron een lastenverlaging. Op sommige eisen, zoals de invoering van referenda op initiatief van de burger en stemplicht, krijgen de gele hesjes echter een njet. Overigens moet de klimaatverandering de grootste prioriteit zijn voor de Franse burgers en overheid, beklemtoont het staatshoofd tijdens zijn toespraak. Tegelijkertijd erkent Macron dat zijn maatregelen niet altijd de populairste zijn, maar “een democratie leiden, houdt vandaag de dag in dat je aanvaardt dat je niet populair bent”.

“Vanaf vandaag moet de orde in de Republiek hersteld worden en tegelijkertijd ook de eendracht”, zo zegt Macron aan het begin van zijn toespraak. De Franse president wijst erop dat alle Fransen “kinderen van de Verlichting” zijn en geeft aan tevreden te zijn dat de bevolking de voorbije maanden deelnam aan het debat. Tegelijkertijd bekritiseerde hij het geweld in het land en de toenemende onverdraagzaamheid, onder andere jegens andere culturen en homoseksuelen.

De maatregelen waren niet snel, menselijk, radicaal genoeg, maar ik ben er stellig van overtuigd dat ze juist waren.

Emmanuel Macron

Volgens Macron is het duidelijk dat er “een diep gevoel van fiscale, territoriale, en sociale onrechtvaardigheid” is. De beweging van gele hesjes heeft dan ook duidelijk de aandacht gevestigd op de “blinde vlekken” van de samenleving, merkt hij op. “Ik merk een gebrek aan aandacht voor burgers die zich niet gerespecteerd voelen, een gebrek aan vertrouwen in de elite. Het is moeilijk om iets op te bouwen als er geen vertrouwen is”.

Tegelijkertijd is hij er nog steeds van overtuigd dat de maatregelen die zijn regering de voorbije jaren genomen heeft, de juiste zijn. Macron wijst de Fransen op “de angst voor grote veranderingen”, zoals het klimaat, de immigratie, de vergrijzing, de digitalisering, wijzigingen in de sociale ladder. “Betekent dit dat we moeten stoppen? Ik denk het tegenovergestelde”, stelt hij. “De maatregelen waren niet snel, menselijk, radicaal genoeg, maar ik ben er stellig van overtuigd dat ze juist waren. Het was essentieel om het onderwijs, de werkgelegenheid en de verdienstelijkheid centraal te stellen in onze ambities.”

Hervorming democratie

Macron wil een grondige hervorming van de Franse democratie. Daarbij wil hij echter niet toegeven aan twee voorname eisen van de gele hesjes: referenda op initiatief van de burger en de optie om blanco te kunnen stemmen bij de verkiezingen. “Wanneer we in een moeilijke tijd leven, beslist blanco niet”, aldus de president. Daarnaast is Macron gekant tegen de stemplicht, ook een eis van de gele hesjes: “We reageren niet met dwang op de democratische crisis.”

Anderzijds wil hij de regels wel versoepelen voor referenda met gedeeld initiatief (overheid en burger). Hij wil het petitierecht uitbreiden en burgers op die manier meer kansen geven om een onderwerp in het publieke debat te brengen. De Franse president belooft ook meer bevoegdheden voor lokale overheden en voor het Franse parlement.

Ik heb begrepen dat de hervorming van de vermogensbelasting werd opgevat als een geschenk, een fiscaal onrecht.

Emmanuel Macron

Belastingverlaging en pensioenen

De president kondigt ook een aanzienlijke verlaging van de inkomensbelasting aan. Bepaalde overheidsuitgaven zullen teruggeschroefd worden. In totaal gaat het om een belastingverlaging van om en bij de 5 miljard euro, aldus Macron.

Daarnaast zullen pensioenuitkeringen van minder dan 2000 euro vanaf 1 januari opnieuw geïndexeerd worden. Tegen de zomer zal er een nieuw, rechtvaardig pensioensysteem uitgewerkt worden. Hij wil de pensioenleeftijd, die nu op 62 jaar ligt, niet verlagen. “Als er zoveel werkloosheid is, is dat hypocriet”, stelt hij. Macron moedigt de Fransen aan om langer aan het werk te blijven: “Ons evenwicht ligt momenteel ongeveer op 64 jaar.”

Macron, die in Frankrijk vaak schamper ‘president van de rijken’ wordt genoemd, blijft achter de beslissing staan van zijn regering om de vermogensbelasting af te schaffen. “Ik heb begrepen dat die hervorming werd opgevat als een geschenk (voor de rijken, red.), een fiscaal onrecht”, erkent hij. Maar die beslissing was volgens hem puur pragmatisch om investeringen aan te moedigen. “Als in 2020 blijkt dat het niet werkt, zullen we het corrigeren.”

Werkgelegenheid

Het Franse staatshoofd belooft een hervorming van de werkloosheidsverzekering door rechten en plichten uit te werken voor zowel bedrijven als werkzoekenden. Bovendien moet ook de toegang tot de werkgelegenheid verbeterd worden: voor inwoners van kleinere dorpen en stadjes is het immers moeilijker om werk te vinden, dan voor inwoners van grote steden, haalt hij aan. Daarnaast moeten ook de kosten van het woon-werkverkeer onder de loep genomen worden. Tegen september moeten er volgens Macron op dat vlak concrete voorbeelden uitgewerkt worden.

Meermaals haalt Macron ook de situatie van alleenstaande ouders, voornamelijk vrouwen, in Frankrijk aan. Hij werkt aan een systeem waarbij er meer middelen aan hen kunnen uitgekeerd worden.

Het klimaat moet de grootste bezorgdheid zijn in het nationale en Europese project.

Emmanuel Macron

Klimaat 

“Het klimaat moet de grootste bezorgdheid zijn in het nationale en Europese project”, beklemtoont Macron opnieuw. Hij pleit daarbij voor de inzet van een “collectieve intelligentie” en voor de oprichting van een ecologische overheidsraad, die strategische keuzes moet maken en moet zorgen dat die door alle ministeries opgevolgd worden. “Er moet ook een minimumprijs zijn voor koolstof”, aldus de president.

Scheiding kerk en staat

Macron is duidelijk: Frankrijk draagt de scheiding van kerk en staat hoog in het vaandel. “Het is mogelijk om in God te geloven of er niet in te geloven en toch samen te leven”. 

De Franse leider hekelt ook het sektarisme dat op sommige plaatsen de kop opsteekt. “Mensen streven in naam van hun religie een politiek project na”, zegt hij, verwijzend naar moslimextremisme. “Dat is een gevaar”. Frankrijk zal “de controle opvoeren over de financiering vanuit het buitenland.”

“Uiteindelijk wordt een natie ook samengehouden door haar limieten, haar grenzen”, aldus Macron. Hij zei te geloven in politiek asiel, maar “om mensen te verwelkomen, moet je een thuis hebben”. Concreet wil hij een jaarlijks debat over migratie in het parlement, en beloofde hij te ijveren voor een betere coördinatie van de migratie en grenscontrole in Europa. 

Onderwijs

Vorige week berichtten Franse media dat Macron de eliteschool École Nationale d’Administration (ENA), waar hij zelf school liep, wilde omvormen of schrappen. Daarop kwam de president vandaag ook terug. “Onze hoge ambtenarij is het veel verschuldigd en ik ben een groot voorstander van een republikeins elitarisme, maar er moeten toch veranderingen worden doorgevoerd, in de eerste plaats op gebied van werving”, beklemtoont hij. “Is onze hogere overheidsdienst een afspiegeling van de samenleving? Het antwoord is nee, het zijn geen meritocratische posities meer”, stelt hij.

Daarnaast beloofde Macron dat er tot 2022 geen scholen en ziekenhuizen meer gesloten zullen worden. 

Bovendien zal ook de levenslange benoeming voor ambtenaren afgevoerd worden: “We moeten onze hoge ambtenaren op de proef stellen. We hebben geen bescherming meer nodig voor het leven.”

Wanneer men macht wil, wanneer men het vertrouwen van het volk wil, dan moet men de woede aanvaarden die ermee gepaard gaat.

Emmanuel Macron

Niet gedreven door populariteit

Macron beseft dat zijn maatregelen niet altijd de populairste zijn. “Wanneer men macht wil, wanneer men het vertrouwen van het volk wil, dan moet men de woede aanvaarden die ermee gepaard gaat. Een democratie leiden, houdt vandaag de dag in dat je aanvaardt dat je niet populair bent. En ik verkies om mijn verantwoordelijkheid op te nemen en mijn beloftes na te komen, om beslissingen te noemen waarvan ik geloof dat ze goed zijn, om niet populair te zijn, boven het verleiden (van de bevolking, red.) op een manier die altijd van korte duur zal zijn”, zegt hij.

Om te slagen, moet ik risico’s nemen. Ik wil dat ons land succesvol is, omdat ik er meer van hou dan van wat dan ook.

Emmanuel Macron

Verkiezingen 2022

Een journaliste stelt hem de vraag of Macron van plan is om zich opnieuw verkiesbaar te stellen bij de volgende presidentsverkiezingen van 2022. “Ik ga ervan uit dat ik een agenda heb die verder gaat dan de duur van dit mandaat”, reageert hij. “Als het mijn obsessie was, zou ik proberen een strategie te hanteren om mijn waarderingscijfer op te krikken (...). Ik wil heel graag - vurig - slagen. Ik wil andere onpopulaire beslissingen kunnen nemen. Om te slagen, moet ik risico’s nemen. Ik wil slagen in dit mandaat. Ik wil dat ons land succesvol is, omdat ik er meer van hou dan van wat dan ook.”

De toespraak van Macron stond aanvankelijk voor maandag 15 april gepland, maar werd uitgesteld vanwege de brand in de Notre-Dame. 

3
Photo News
3
Photo News

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer