James Comey
REUTERS James Comey

Topman FBI: "Geef niet toe aan raciale vooroordelen"

FBI-directeur James Comey heeft gisteren in een opmerkelijke toespraak opgeroepen om niet toe te geven aan de "latente" raciale "vooroordelen" en de cynische veralgemeningen die hebben geleid tot de recente incidenten tussen de politie en de zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten. Comey sprak over een kloof tussen de politiediensten en zwart Amerika en omschreef zijn verklaringen als de "harde waarheid".

"Wij moeten als ordediensten allemaal voldoende eerlijk durven zijn en toegeven dat een groot deel van onze geschiedenis niet bepaald mooi oogt", ging de politietopman van start aan de Georgetown University in Washington. "Ze zijn met velen, degenen die, in onze overwegend blanke cultuur, onbewust raciale vooroordelen met zich meedragen en anders reageren op een blank gezicht dan op een zwart gezicht. Maar daar waar we aan die latent aanwezige vooroordelen niets kunnen veranderen, kunnen we wel werken aan onze reactie op die instinctieve gedragingen", zo zei Comey. Hij illustreerde zijn discours met een verwijzing naar het nummer "Everybody's a little bit racist" uit de bekende Broadway musical Avenue Q.

"De politie is niet de wortel van het kwaad", betoogde Comey. Hij riep de politieagenten op om "letterlijk en figuurlijk uit hun wagen te stappen" en nodigde de ordediensten en de diverse minderheden uit om elkaar te leren kennen, want "het is moeilijk om te haten wanneer men dicht bij elkaar staat". Hij wees er wel in één adem op dat het voor de agenten wegens personeelsgebrek vaak niet mogelijk is om hun dienstwagen te verlaten en de straat op te trekken.

De polemiek over de militarisering van de Amerikaanse politie, die ontstond na de rellen in Ferguson, wees Comey van de hand. "Helaas worden we in dit land vaak geconfronteerd met tegenstanders die het vuur openen om onschuldige burgers te doden. We hebben het materiaal nodig, de vraag is op welke manier we het gebruiken."

Lees meer