Vijftigtal getuigen - verloop assisenproces

Een vijftigtal getuigen is opgeroepen om te komen getuigen voor het assisenhof van de Ardennen waar Michel Fourniret en Monique Olivier vanaf 27 maart terechtstaan. Er is een planning opgesteld voor de zittingen van het proces, dat twee maanden zal duren.

Het proces wordt voorgezeten door Gilles Latapie. Het openbaar ministerie wordt vertegenwoordigd door de procureur van de republiek van Charleville-Mézières, Francis Nachbar.

Na de samenstelling van de jury en de burgerlijke partijstellingen (27 maart) en het voorlezen van de akte van beschuldiging (28 maart) zal het assisenhof de feiten die beide beschuldigden ten laste worden gelegd, één voor één onderzoeken. Voor de meeste feiten zijn twee dagen voorzien.

De ontvoering van Asumpcion wordt behandeld op 31 maart en 1 april. De Dinantse onderzoeksrechter Bernard Claude, twee speurders (die verschillende keren zullen getuigen) en de automobiliste die het meisje hulp bood, zijn opgeroepen als getuige.

Elisabeth Brichet

De ontvoering van en de doodslag op Elisabeth Brichet worden bestudeerd op 14 en 15 april. De Naamse onderzoeksrechter Anne-Catherine Dubé, de vriendin bij wie Elisabeth op bezoek ging voor haar ontvoering, en de broer van Elisabeth zullen op het proces getuigen.

De gewelddadige overval op Joëlle Parfondry komt aan bod op 21 en 22 april. Ook dan zal onderzoeksrechter Dubé getuigen. De naasten van Sandra Noirot, van wie de ontvoering op 28 april wordt behandeld, zijn eveneens opgeroepen om te komen getuigen.

Het persoonlijkheidsonderzoek van Fourniret en Olivier en de dynamiek binnen het koppel zullen toegelicht worden tussen 5 en 20 mei. Hun naasten, zoals hun voormalige partners en hun kinderen, komen aan het woord tijdens vijf zittingen.

De drie andere zittingen over de persoonlijkheid van de beschuldigden zullen gewijd worden aan het horen van gerechtspsychiaters of psychologen.

De burgerlijke partijen (21 en 22 mei), het openbaar ministerie (26 mei) en de verdedigingen (27 en 28 mei) krijgen het woord vooraleer er, indien de agenda gerespecteerd wordt, in beraad wordt gegaan op 29 en 30 mei. (belga/sps)

Lees meer