Een archieffoto van Repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel.
photonews Een archieffoto van Repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel.

"Detentie van kinderen is nooit in hun belang": meer dan 100 organisaties vragen bouwstop gesloten centrum voor gezinnen

België is begonnen met de bouw van een nieuw gesloten detentiecentrum, speciaal voor gezinnen met kinderen die riskeren het land te moeten verlaten. Meer dan 100 organisaties in België dringen er bij de federale regering op aan dat de bouw nabij Brussels Airport onmiddellijk stopgezet wordt.

Enkele maanden geleden trokken onder meer het Platform Kinderen op de vlucht, Unicef België, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Caritas International en JRS Belgium al aan de alarmbel. Ze lanceerden de campagne 'Een kind sluit je niet op. Punt.'. Ondertussen hebben al meer dan honderd organisaties in België zich ook uitgesproken tegen de bouw van het gesloten centrum en tegen detentie van kinderen in het algemeen.

"Helaas heeft de regering nog geen gehoor gegeven aan de oproep van de organisaties", zegt Tine Vermeiren, coördinatrice van het Platform Kinderen op de Vlucht. "De regering lijkt de plannen door te willen zetten. We zijn erg ongerust over het feit dat de werken zijn begonnen, want dat betekent dat er al over enkele maanden kinderen opgesloten zullen worden in een gesloten centrum in België."

Zware impact

Talrijke experts zijn van mening dat detentie van kinderen nooit in hun belang is, benadrukt Vermeiren. "De ingrijpende nefaste impact op de gezondheid, de ontwikkeling en het welzijn van kinderen is reeds herhaaldelijk aangetoond, zelfs als de detentie van zeer korte duur is en onder relatief humane omstandigheden gebeurt."

"België is in het verleden al herhaaldelijk veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het opsluiten van kinderen in ongepaste omstandigheden", legt Vermeiren uit. "Daarna heeft België alternatieven voor detentie ontwikkeld, zoals de 'terugkeerwoningen'. Als België nu opnieuw onschuldige kinderen opsluit, zet ons land een onaanvaardbare stap achteruit wat betreft kinderrechten."

Kabinet Francken: "Beslissing van vorige regering"

In een reactie wijst de woordvoerster van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) erop dat de bouw van de woningen een beslissing van de vorige regering van premier Elio Di Rupo is. Het onderbrengen van een gezin in een gesloten woning zal ook pas in laatste instantie gebeuren, wanneer blijkt dat het gezin niet vrijwillig wil terugkeren en het blijft weigeren om gevolg te geven aan bevelen om het grondgebied te verlaten.

De periode van detentie zal ook "zo kort mogelijk" gehouden worden, verzekert de woordvoerster van Francken, die beklemtoont dat de family units strikt gescheiden worden van het bestaande gesloten centrum en dat België alle toepasselijke internationale regels zal respecteren, onder meer op het vlak van privacy en het recht op een gezinsleven.

Lees meer