Het tijdelijke opvangcentrum van Fedasil in Lommel.
Photo News Het tijdelijke opvangcentrum van Fedasil in Lommel.

Aantal opvangplaatsen voor asielzoekers meer dan verdubbeld in half jaar

Er zijn momenteel in België 35.099 opvangplaatsen voor asielzoekers. Midden vorig jaar waren dat er nog maar 16.135. In ruim een half jaar is het aantal plaatsen dus meer dan verdubbeld (+117 procent). Dat blijkt uit cijfers van Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, en gegevens uit een nota van het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering.

Om in te spelen op de vluchtelingencrisis en de verhoogde instroom van asielzoekers is de capaciteit aan opvangplaatsen tussen juli 2015 en vandaag fors opgetrokken. In de nota van Agentschap Integratie en Inburgering is sprak van een stijging van 16.135 plaatsen in juli 2015 naar 34.398 plaatsen eind januari 2016. Op de website van Fedasil staat de teller nu al op meer dan 35.000 plaatsen.

In Brussel ging het aantal opvangplaatsen in de periode juli 2015-februari 2016 van 1.627 naar 2.799 (+72 procent). In Vlaanderen ging het van 7.140 naar 15.662 (+119 procent) en in Wallonië van 7.368 naar 15.937 (+116 procent).

Omgerekend is Brussel goed voor 8,2 procent van de opvangplaatsen, Vlaanderen voor 45,5 procent en Wallonië voor 46,3 procent van de plaatsen. Omdat de bezettingsgraad van de opvangplaatsen hoog is (94 procent) is het aantal opvangplaatsen "een goede indicator van de geografische spreiding van de effectief opgevangen personen", luidt het.

In Vlaanderen is de capaciteit het grootst in de provincie Antwerpen. Daar telt men 4.478 opvangplaatsen, plus daarnaast nog eens 313 plaatsen in de stad Antwerpen. Nadien volgen Limburg (3.751 plaatsen) en West-Vlaanderen (3.319).

De opvangplaatsen in Vlaanderen worden vooral beheerd door het Rode Kruis (33,3 procent), de lokale overheid (in lokale opvanginiatieven of LOI's, 32,7 procent) en door Fedasil (25,8 procent). Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VWV), private partners en Caritas nemen de overige plaatsen voor hun rekening.

Lees meer