In de zomer van 2015 begon Hongarije met de bouw van een hek om vluchtelingen tegen te houden.
epa In de zomer van 2015 begon Hongarije met de bouw van een hek om vluchtelingen tegen te houden.

Hongarije bijt in het stof: EU-spreidingsplan voor asielzoekers blijft overeind

Hongarije en Slovakije zijn verplicht om asielzoekers uit Italië en Griekenland over te nemen. Hun bezwaren tegen de EU-afspraak in 2015 om twee jaar lang duizenden migranten over de lidstaten te verdelen zijn ongegrond, oordeelt het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

Het hof volgt hiermee het advies van zijn advocaat-generaal van eind juli. Samen met Tsjechië en Roemenië stemden Slovakije en Hongarije in september 2015 tegen de beslissing van de Europese ministerraad om 120.000 migranten die duidelijk nood hebben aan internationale bescherming vanuit Griekenland en Italië naar de andere EU-landen over te brengen. De Slovaakse en Hongaarse regeringen trokken tegen de tijdelijke maatregel naar het Europees Hof, waar ze argumenteerden dat er procedurele fouten zijn gemaakt en dat een dergelijk spreidingsplan niet noodzakelijk was als reactie op de crisis.

Het Hof heeft vandaag alle argumenten van Bratislava en Boedapest van de tafel geveegd. De EU had wel degelijk het recht om het besluit met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen goed te keuren, unanimiteit was met andere woorden niet vereist. Met minder ambitieuze maatregelen hadden de Grieken en de Italianen de migratiestroom bovendien niet onder controle kunnen krijgen, luidt het.

Francken: "Correcte beslissing"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is tevreden met het arrest van het Europees Hof van Justitie dat het spreidingsplan in stand houdt voor migranten die via Griekenland en Italië de EU binnenkomen en nood hebben aan bescherming.

Een "correcte beslissing", vindt Francken. "Er moet solidariteit zijn, maar dan van twee kanten", zegt hij vanop werkbezoek in Libanon. "Geen enkel land neemt voor zijn plezier extra vluchtelingen op. Op dat moment in de crisis moest er solidariteit zijn met Italië en Griekenland, via een correcte spreiding over alle lidstaten. Daarom zijn we ook in deze procedure tussengekomen."

Samen met een handvol andere lidstaten intervenieerde België in de procedure voor het Hof ter ondersteuning van de Europese ministerraad. Slovakije en Hongarije konden enkel op de steun van Polen rekenen.

"Geen excuses meer"

In het Europees Parlement zeggen Ska Keller (Greens) en Claude Moraes (S&D) dat de lidstaten nu geen excuses meer hebben om geen, of amper migranten over te nemen van Griekenland en Italië. "Twee jaar na de goedkeuring van het mechanisme zijn nog maar 28.000 mensen van de voorziene 160.000 herplaatst", zegt Moraes. Volgens Keller is het "krankzinnig" dat de meeste lidstaten hun verplichtingen nog steeds onvoldoende nakomen. "De Europese Commissie moet ook haar inbreukprocedures tegen Hongarije, Tsjechië en Polen verderzetten omdat ze hun deel niet doen."

In een vandaag uitgelekte brief toont Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zich ook kritisch voor de Hongaarse premier Viktor Orban. Hij had de Commissie vorige week gevraagd om 50 procent van de kostprijs te betalen van de Hongaarse grensbewaking. Het land heeft sinds 2015 twee hekkens geplaatst om migranten buiten te houden, maar dat is altijd tegen de zin van de Commissie geweest. "Solidariteit wordt niet à la carte geserveerd, waarbij er wordt gekozen voor grensbewaking en beslissingen over herplaatsing die gezamenlijk genomen zijn verworpen worden", schrijft Juncker.

Hongarije zal blijven "vechten" tegen elke vorm van quota

Hongarije legt zich niet neer bij de uitspraak van het Hof en zal blijven "vechten" tegen elke vorm van quota, reageerde minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto in Boedapest. Hij spreekt van een "onverantwoorde" en "politieke" beslissing. In Slovakije "aanvaardt" de regering het arrest van het Europees Hof wel. Woordvoerder Peter Susko blijft er evenwel bij "dat de verdeling van vluchtelingen aan de hand van quota in de praktijk niet werkt".

Lees meer