2
EPA

VS krijgt veeg uit de pan in mensenrechtenrapport VN

Het VN-mensenrechtencomité heeft zich in een rapport zeer kritisch uitgelaten over de mensenrechtensituatie in de Verenigde Staten. Onder meer de elke juridische basis ontberende aanvallen met drones in het kader van de "war on terror", de grootschalige afluisterpraktijken van de inlichtingendienst NSA en de nog steeds niet gesloten gevangenis in Guantánamo Bay worden aan de kaak gesteld.

Met het rapport evalueert het comité of en in welke mate landen zich houden aan het internationale covenant voor burgerlijke en politieke rechten (ICCPR), dat sinds de jaren 1970 van kracht is.

Het mensenrechtencomité ziet vele inbreuken in de VS, waarvan Guantánamo Bay, aanvallen met drones en het NSA-afluisterschandaal de meest in het oog springende zijn. In het rapport uiten de experts daarnaast echter hun grote bezorgdheid over het blijven toepassen van de doodstraf in een 16-tal staten, het hoge aantal dodelijke slachtoffers van schietpartijen waarbij politiediensten betrokken zijn en het disproportionele aantal Afro-Amerikanen in 's lands gevangenissen.

Voorts bekritiseert het VN-comité de Amerikaanse regering omdat ze er niet in slaagt hooggeplaatste militairen en private veiligheidsfirma's, betrokken bij en verantwoordelijk voor folterpraktijken en 'targeted killings', te vervolgen. Het rapport zet ten slotte grote vraagtekens bij de dikke mist die blijft hangen rond het 'rendition'-programma (uitbesteden van folterpraktijken aan derde landen) van de CIA, ondanks het in 2012 afgesloten onderzoek daarnaar.

2 Een Amerikaanse reaper
AFP Een Amerikaanse reaper

Lees meer