In Laos is gestart met de bouw van de controversiële Xayaburi-stuwdam. Foto uit 2011.
EPA In Laos is gestart met de bouw van de controversiële Xayaburi-stuwdam. Foto uit 2011.

WWF: Kaalslag bedreigt biodiversiteit in Mekongregio

Illegale houtkap, geldbeluste lokale ambtenaren en de bouw van stuwdammen zijn volgens het Wereldnatuurfonds WWF de oorzaak dat de laatste tropische wouden uit de Mekongregio verdwijnen, met erg grote gevolgen voor mens en dier.

In de Mekongregio in Zuidoost-Azië dreigt houtkap de laatste beboste toevluchtsoorden voor vele soorten te vernietigen. De internationale natuurbehoudsorganisatie WWF wijst daarop in een rapport, dat donderdag in Bangkok werd voorgesteld. De organisatie rekent vijf landen tot de Mekongregio. Ruim de helft van het areaal, 98 miljoen hectare, is nog bebost. In Cambodja werd tussen 1973 en 2009 een vijfde van de wouden gekapt, in Laos en Myanmar bijna een kwart, in Thailand en Vietnam 43 procent.

In 2030 nog 14 procent intact

"De Mekongregio staat op een tweesprong", zei WWF-bosexpert Peter Cutter. "Een weg leidt naar een verdere afname van de biodiversiteit en basisbehoeften. Indien de natuurlijke bronnen echter met verantwoordelijkheidsbesef beheerd worden, kan de regio voor de aldaar levende mensen een gezonde en bloeiende toekomst bieden". Als het tempo van de houtkap niet wordt afgeremd, zal in 2030 nog slechts 14 procent van de woudoppervlakten zo intact zijn dat de verschillende soorten daar kunnen overleven.

De populaties van tijgers, olifanten en woudrunderen, zoals de pas in 1992 ontdekte hertensoort saola, zijn in grote delen van de regio al dramatisch verminderd. In vele beschermde gebieden zijn stropers en illegale houtkappers ongestoord aan het werk. Lokale autoriteiten verdienen geld met het verstrekken van vergunningen aan mijnbouw- of plantagebedrijven.

WWF uit ook kritiek op de omstreden Xayaburi-stuwdam in Laos, waarvan de bouw ondanks protesten van de buurlanden is begonnen. Door de stuwdam kunnen niet voldoende vissen meer stroomopwaarts zwemmen en sedimenten, die de velden stroomafwaarts bemesten, niet meer afvloeien. "En dat heeft verschrikkelijke gevolgen voor de bestaansbehoeften en voedselzekerheid van 60 miljoen mensen", waarschuwt het rapport.

Lees meer