DE 20 MEEST GESTELDE VRAGEN OVER SAMENWONEN

Welke administratieve diensten moet je op de hoogte brengen als je gaat samenwonen?

• Het eerste wat je moet doen als je gaat samenwonen, is dat laten registreren in het gemeentehuis van je nieuwe woonplaats. Je kan kiezen tussen 'feitelijk samenwonen' of  'wettelijk samenwonen'. Het verschil speelt een rol bij erfenis- en belastingkwesties. Voor meer info hierover kan je terecht in het gemeentehuis.

• Als je voor het samenwonen al een appartement of huis huurt en je ook gaat verhuizen, moet je je huidige huiseigenaar tijdig op de hoogte brengen. Als huurder moet je 3 maanden op voorhand je huur opzeggen en je doet dit best per aangetekend schrijven.

• Breng de leverancier van nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water) op de hoogte vanaf welke datum en op welk adres je gaat samenwonen. Maak een afspraak om de meterstanden te (laten) opnemen zodat er achteraf geen betwisting mogelijk is.

• Waarschuw je werkgever een maand op voorhand dat je gaat samenwonen en geef je nieuwe adres op. Hij zal dit overmaken aan de sociale verzekeringsmaatschappij. Als je niet werkt en een uitkering ontvangt, waarschuw dan de VDAB, RVA en je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen).

• Neem een week voor je verhuis contact op met je bankkantoor om je eventuele nieuwe adres door te geven. Laat al je domiciliëringen aanpassen.

• Geef je adreswijziging minstens een week op voorhand door aan je verzekeringsagent. Neem een brandverzekering voor je nieuwe woonst.

Lees meer